கேரளா லாட்டரி முடிவு 25 நாள் பழையது Win Win W-771 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Win Win W-771 Official Result

முடிவுகள்

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

WV 420244 (ERNAKULAM)

Agent Name: JOSE P M
Agency No.: E 5112

Agent Name: JOSE P M

Agency No.: E 5112

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

WN 420244
WO 420244
WP 420244
WR 420244
WS 420244
WT 420244
WU 420244
WW 420244
WX 420244
WY 420244
WZ 420244

WN 420244

WO 420244

WP 420244

WR 420244

WS 420244

WT 420244

WU 420244

WW 420244

WX 420244

WY 420244

WZ 420244

 

2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)

WX 587758 (KOLLAM)

Agent Name: HARIHARAN PILLAI S
Agency No.: Q 5376

Agent Name: HARIHARAN PILLAI S

Agency No.: Q 53763rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)

1) WN 778853 (PALAKKAD)
2) WO 320344 (GURUVAYOOR)
3) WP 898610 (KOLLAM)
4) WR 951597 (ADIMALY)
5) WS 588354 (KOLLAM)
6) WT 235103 (THRISSUR)
7) WU 165436 (THRISSUR)
8) WV 478931 (KOLLAM)
9) WW 718825 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) WX 500582 (KOTTAYAM)
11) WY 535051 (KAYAMKULAM)
12) WZ 440034 (THIRUVANANTHAPURAM)

1) WN 778853 (PALAKKAD)

2) WO 320344 (GURUVAYOOR)

3) WP 898610 (KOLLAM)

4) WR 951597 (ADIMALY)

5) WS 588354 (KOLLAM)

6) WT 235103 (THRISSUR)

7) WU 165436 (THRISSUR)

8) WV 478931 (KOLLAM)

9) WW 718825 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) WX 500582 (KOTTAYAM)

11) WY 535051 (KAYAMKULAM)

12) WZ 440034 (THIRUVANANTHAPURAM)

---


---


For the tickets ending with the following numbers4th Prize Rs.5,000/-

0699  1930  2132  2612  3052  3833  4122  4304  4515  4520  4724  5285  6205  7454  8379  9186  9849  98825th Prize Rs.2,000/-

0620  0677  3942  4834  5065  5135  5235  6591  7582  77936th Prize Rs.1,000/-

1403  2384  4605  4659  6940  7045  7227  7416  7608  7634  8349  9223  9517  9663
---
---
7th Prize Rs.500/-

1403  2384  4605  4659  6940  7045  7227  7416  7608  7634  8349  9223  9517  9663

---
---
7th Prize Rs.500/-

---


7th Prize Rs.500/-

0219  0229  0291  0323  0370  0417  0694  0710  0834  0843  1040  1198  1201  1236  1448  1453  1887  2090  2131  2151  2178  2214  2535  2537  2565  2631  2873  2982  3180  3369  3483  3546  3638  3683  3723  3746  3775  3808  3960  4088  4169  4435  4498  4554  4621  4840  4853  4879  5111  5313  5538  5715  5942  5953  6070  6181  6255  6262  6832  7175  7188  7253  7417  7512  7650  7691  7842  7917  8076  8233  8248  8303  8509  8660  8690  8895  8979  9064  9096  9336  9513  98078th Prize Rs.100/-

0083  0119  0164  0252  0367  0369  0432  0538  0592  0634  0649  0779  0817  0824  0836  1039  1089  1102  1230  1254  1287  1360  1547  1679  1718  1774  1881  1889  1978  1996  2117  2205  2285  2345  2484  2501  2550  2583  2634  2669  2826  2925  3043  3176  3183  3273  3395  3544  3615  3636  3759  3789  3825  3894  3959  4016  4039  4046  4087  4220  4315  4318  4473  4860  4876  5077  5098  5199  5246  5266  5290  5363  5439  5559  5613  5671  5921  5966  6037  6046  6047  6174  6189  6401  6469  6476  6481  6516  6676  6816  6990  6995  7044  7128  7173  7201  7230  7266  7346  7391  7585  7741  7826  7862  7932  7974  8339  8435  8459  8503  8548  8600  8854  8860  8864  8889  8967  9056  9085  9110  9153  9364  9613  9881  9921  9937

 

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.➡️ 
Next Win Win Lottery W 772 Draw Date 03-06-2024

கேரளா லாட்டரி முடிவு 25 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 25 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 25 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 25 நாள் பழையது, அதன் 25 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 25 நாட்கள் பழையது