கேரளா லாட்டரி முடிவு 18 நாள் பழையது Sthree Sakthi SS 389 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Sthree Sakthi SS 389 Official Result

முடிவுகள்


Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees.


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 16/11/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-496
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.496
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 16/11/2023 Karunya Plus KN 496 Winners Numbers

Date of Draw: 16/11/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-496

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.496

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Kerala Lottery Date of Draw: 16/11/2023 Karunya Plus KN 496 Winners Numbers1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PL 556302 (PATHANAMTHITTA)
Agent Name: SOUMYA P S
Agency No.: H 2918
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
PA 556302
PB 556302
PC 556302
PD 556302
PE 556302
PF 556302
PG 556302
PH 556302
PJ 556302
PK 556302
PM 556302

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PG 115772 (NEYYATTINKARA)
Agent Name: LIJI V
Agency No.: T 6764

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) PA 854712 (KOTTAYAM)
2) PB 612104 (THRISSUR)
3) PC 957283 (IDUKKI)
4) PD 854385 (KOTTAYAM)
5) PE 857173 (KATTAPPANA)
6) PF 897700 (CHITTUR)
7) PG 730769 (PATTAMBI)
8) PH 972201 (KOZHIKKODE)
9) PJ 154794 (PALAKKAD)
10) PK 343464 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) PL 866275 (KANHANGAD)
12) PM 265096 (WAYANADU)
---
---

for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0173  0219  0639  0778  1427  1646  2198  2754  3000  3149  3930  5569  5781  6608  7912  8415  8528  8857
 
5th Prize Rs.1,000/-
0376  0846  1020  1043  2006  2016  2366  2814  3159  3470  3726  4078  4216  4307  4712  5061  5222  5230  5595  5652  5939  5981  6234  7323  7580  7693  8542  8898  8926  9117  9170  9179  9207  9717
 
6th Prize Rs.500/-
0193  0205  0298  0572  0582  0585  0619  0632  0640  0698  0779  0996  1027  1155  1697  1761  2163  2357  2438  2489  2648  2794  3010  3114  3497  3730  3843  3910  4051  4080  4162  4212  4258  4923  4987  5084  5103  5367  5522  5668  5790  5837  5987  6128  6167  6388  6431  6485  6537  6870  6888  6936  7008  7029  7038  7634  7685  7686  7799  7811  8170  8339  8584  8595  8598  8715  8743  8843  8957  9068  9142  9205  9229  9304  9326  9398  9633  9639  9650  9829
---
---
7th Prize Rs.100/-
0164  0206  0222  0224  0264  0406  0451  0484  0710  0724  0820  0875  0905  1084  1167  1189  1527  1602  1636  1762  2009  2043  2181  2527  2532  2538  2543  2692  2735  2872  2888  2905  2954  3028  3207  3228  3255  3363  3381  3438  3454  3478  3593  3663  3699  3796  3868  3965  3993  4025  4042  4052  4113  4118  4207  4292  4293  4360  4423  5022  5050  5052  5066  5228  5280  5330  5359  5615  5724  6098  6119  6192  6264  6265  6376  6463  6514  6606  6632  6792  6796  6803  6835  6916  7023  7051  7220  7264  7389  7415  7434  7514  7566  7581  7649  7712  7814  7920  8034  8223  8238  8380  8392  8501  8621  8665  8683  8694  8747  8835  8864  9010  9023  9066  9093  9165  9200  9361  9501  9587  9685  9699  9721  9927  9978  9983


KN 496 Result (Today) Date: 16-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDFNext Karunya Plus Lottery KN-497 Draw on 23-11-2023

Tomorrow draw details

Nirmal NR 355 draw will held at Gorkhy Bhavan on 17-11-2023

Kerala State Lotteries Results

Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.


1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]

PL 556302 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: SOUMYA P S
Agency No.: H 2918

Agent Name: SOUMYA P S

Agency No.: H 2918

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

PA 556302
PB 556302
PC 556302
PD 556302
PE 556302
PF 556302
PG 556302
PH 556302
PJ 556302
PK 556302
PM 556302

PA 556302

PB 556302

PC 556302

PD 556302

PE 556302

PF 556302

PG 556302

PH 556302

PJ 556302

PK 556302

PM 5563022nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

PG 115772 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: LIJI V
Agency No.: T 6764

Agent Name: LIJI V

Agency No.: T 67643rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) PA 854712 (KOTTAYAM)
2) PB 612104 (THRISSUR)
3) PC 957283 (IDUKKI)
4) PD 854385 (KOTTAYAM)
5) PE 857173 (KATTAPPANA)
6) PF 897700 (CHITTUR)
7) PG 730769 (PATTAMBI)
8) PH 972201 (KOZHIKKODE)
9) PJ 154794 (PALAKKAD)
10) PK 343464 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) PL 866275 (KANHANGAD)
12) PM 265096 (WAYANADU)

1) PA 854712 (KOTTAYAM)
2) PB 612104 (THRISSUR)
3) PC 957283 (IDUKKI)
4) PD 854385 (KOTTAYAM)
5) PE 857173 (KATTAPPANA)
6) PF 897700 (CHITTUR)
7) PG 730769 (PATTAMBI)
8) PH 972201 (KOZHIKKODE)
9) PJ 154794 (PALAKKAD)
10) PK 343464 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) PL 866275 (KANHANGAD)
12) PM 265096 (WAYANADU)

1) PA 854712 (KOTTAYAM)

2) PB 612104 (THRISSUR)

3) PC 957283 (IDUKKI)

4) PD 854385 (KOTTAYAM)

5) PE 857173 (KATTAPPANA)

6) PF 897700 (CHITTUR)

7) PG 730769 (PATTAMBI)

8) PH 972201 (KOZHIKKODE)

9) PJ 154794 (PALAKKAD)

10) PK 343464 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) PL 866275 (KANHANGAD)

12) PM 265096 (WAYANADU)

---
---

---


---


for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0173  0219  0639  0778  1427  1646  2198  2754  3000  3149  3930  5569  5781  6608  7912  8415  8528  8857
 
5th Prize Rs.1,000/-
0376  0846  1020  1043  2006  2016  2366  2814  3159  3470  3726  4078  4216  4307  4712  5061  5222  5230  5595  5652  5939  5981  6234  7323  7580  7693  8542  8898  8926  9117  9170  9179  9207  9717
 
6th Prize Rs.500/-
0193  0205  0298  0572  0582  0585  0619  0632  0640  0698  0779  0996  1027  1155  1697  1761  2163  2357  2438  2489  2648  2794  3010  3114  3497  3730  3843  3910  4051  4080  4162  4212  4258  4923  4987  5084  5103  5367  5522  5668  5790  5837  5987  6128  6167  6388  6431  6485  6537  6870  6888  6936  7008  7029  7038  7634  7685  7686  7799  7811  8170  8339  8584  8595  8598  8715  8743  8843  8957  9068  9142  9205  9229  9304  9326  9398  9633  9639  9650  9829
---
---
7th Prize Rs.100/-
0164  0206  0222  0224  0264  0406  0451  0484  0710  0724  0820  0875  0905  1084  1167  1189  1527  1602  1636  1762  2009  2043  2181  2527  2532  2538  2543  2692  2735  2872  2888  2905  2954  3028  3207  3228  3255  3363  3381  3438  3454  3478  3593  3663  3699  3796  3868  3965  3993  4025  4042  4052  4113  4118  4207  4292  4293  4360  4423  5022  5050  5052  5066  5228  5280  5330  5359  5615  5724  6098  6119  6192  6264  6265  6376  6463  6514  6606  6632  6792  6796  6803  6835  6916  7023  7051  7220  7264  7389  7415  7434  7514  7566  7581  7649  7712  7814  7920  8034  8223  8238  8380  8392  8501  8621  8665  8683  8694  8747  8835  8864  9010  9023  9066  9093  9165  9200  9361  9501  9587  9685  9699  9721  9927  9978  9983


KN 496 Result (Today) Date: 16-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDF
4th Prize Rs.5,000/-

0173  0219  0639  0778  1427  1646  2198  2754  3000  3149  3930  5569  5781  6608  7912  8415  8528  8857

 

5th Prize Rs.1,000/-

0376  0846  1020  1043  2006  2016  2366  2814  3159  3470  3726  4078  4216  4307  4712  5061  5222  5230  5595  5652  5939  5981  6234  7323  7580  7693  8542  8898  8926  9117  9170  9179  9207  9717

 

6th Prize Rs.500/-

0193  0205  0298  0572  0582  0585  0619  0632  0640  0698  0779  0996  1027  1155  1697  1761  2163  2357  2438  2489  2648  2794  3010  3114  3497  3730  3843  3910  4051  4080  4162  4212  4258  4923  4987  5084  5103  5367  5522  5668  5790  5837  5987  6128  6167  6388  6431  6485  6537  6870  6888  6936  7008  7029  7038  7634  7685  7686  7799  7811  8170  8339  8584  8595  8598  8715  8743  8843  8957  9068  9142  9205  9229  9304  9326  9398  9633  9639  9650  9829

---


கேரளா லாட்டரி முடிவு 18 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 18 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 18 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 18 நாள் பழையது, அதன் 18 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 18 நாட்கள் பழையது