கேரளா லாட்டரி முடிவு 2 நாள் பழையது Karunya Plus KN 498 Official Result

2 நாள் பழைய கேரள லாட்டரி முடிவுகளின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Karunya Plus KN 498 Official Result

முடிவுகள்Kerala Lottery Result 2023

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "Karunya KR 630 Result". Kerala Lottery Result 2023 for Karunya KR.630 will be draw Today on 2nd December 2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 02/12/2023 Karunya Lottery Result KR-630

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 630
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 02/12/2023 Karunya KR 630 Winners Numbers


1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
...
Agent Name: 
Agency No.: 
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
...

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
...
Agent Name: 
Agency No.: 

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
.
..---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
...

5th Prize Rs.2,000/-
...
 
6th Prize Rs.1,000/-  
...
---
---
7th Prize Rs.500/-   
...
 
8th Prize Rs.100/- 
...

KR 630 Result (Today) Date: 02-12-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDFNext Karunya Lottery KR 631 Draw on 09.12.2023 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-628 Draw on 03.12.2023 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]

...

Agent Name: 
Agency No.: 

Agent Name: 
Agency No.: 

Agent Name: 

Agency No.: 

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

...

...2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]

...

Agent Name: 
Agency No.: 

Agent Name: 

Agency No.: 3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 

.

.

..---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
...

5th Prize Rs.2,000/-
...
 
6th Prize Rs.1,000/-  
...
---
---
7th Prize Rs.500/-   
...
 
8th Prize Rs.100/- 
...

KR 630 Result (Today) Date: 02-12-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDFNext Karunya Lottery KR 631 Draw on 09.12.2023 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

..---
---

..---


---


4th Prize Rs.5,000/-   

...5th Prize Rs.2,000/-

...

 

6th Prize Rs.1,000/-  

...

---


---

7th Prize Rs.500/-   

...

 

8th Prize Rs.100/- 

...

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-628 Draw on 03.12.2023 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here
கேரளா லாட்டரி முடிவு 2 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 2 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 2 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 2 நாள் பழையது, அதன் 2 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 2 நாட்கள் பழையது