கேரளா லாட்டரி முடிவு 9 நாள் பழையது Fifty Fifty FF 98 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Fifty Fifty FF 98 Official Result

முடிவுகள்

---

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Fifty Fifty FF 98 Result“. Kerala Lottery Result 2024 for Fifty Fifty FF.98 will be drawn Today on 12th June 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 12/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-98
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 98
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 12/06/2024 Fifty Fifty FF 98 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FW 626574 (KOTTYAM)
Agent Name: JACOB BABU
Agency No.: K 6851
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FN 626574
FO 626574
FP 626574
FR 626574
FS 626574
FT 626574
FU 626574
FV 626574
FX 626574
FY 626574
FZ 626574

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FO 529878 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0142  0172  0505  1048  1125  1681  3014  3145  3385  3403  5743  5841  5881  6601  7087  7358  7593  7721  8166  8787  8941  9419  9919
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0027  0900  1094  1654  2472  3012  3036  5906  6972  7024  7425  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0003  0114  0717  1049  1059  2036  2128  2229  2599  3056  3198  3296  4070  5826  7013  7153  7181  7290  7559  7720  7955  8799  9045  9437
 
6th Prize Rs.500/-
0083  0147  0387  0425  0673  0696  0784  0849  0877  0936  1062  1117  1127  1140  1158  1404  1468  1691  1707  1708  1743  2067  2150  2162  2413  2598  2627  2767  3029  3068  3106  3228  3278  3286  3374  3400  3434  3552  3670  3833  3895  3944  3955  4166  4287  4346  4550  4600  4799  4822  4839  4934  4951  4977  5018  5062  5172  5256  5287  5327  5518  5697  5713  5719  5815  5821  6038  6075  6180  6387  6537  6547  6623  6838  6979  7281  7285  7498  7503  7869  7946  8037  8296  8546  8583  8592  8645  8669  8691  9354  9551  9722  9733  9849  9884  9966
---
---
7th Prize Rs.100/-
0075  0145  0187  0271  0400  0417  0517  0804  0917  0990  1108  1195  1304  1512  1529  1531  1558  1658  1939  1973  1998  2000  2159  2167  2270  2396  2421  2437  2567  2674  2691  2783  2808  2826  2945  3227  3595  3680  3695  3701  3713  3841  3873  3876  4152  4175  4219  4326  4385  4453  4472  4481  4564  4567  4620  4898  4957  4972  5046  5061  5122  5171  5289  5480  5568  5736  5813  5913  6024  6105  6128  6146  6198  6347  6371  6460  6463  6597  6669  6722  6738  6761  6808  6809  6857  6978  7001  7015  7020  7046  7056  7140  7220  7451  7468  7532  7603  7618  7684  7744  7803  7876  7885  8120  8398  8435  8575  8603  8681  8807  9026  9032  9050  9073  9076  9212  9552  9653  9667  9750  9814  9899  9945  9947  9969  9979

Fifty-Fifty FF 98 Result (Today) Date: 12-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-99 Draw on 12-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 526 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 13-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---
Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 12-06-2024 is Fifty Fifty lottery FF 98 Today Kerala lottery result will be announced on 12/06/2024 at 03:00 pm. The Kerala lottery department held the draw of the FF 98 Fifty-Fifty lottery today 12.06.2024 at sharp 3 pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today 12.06.2024, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 12 06 2024, Kerala lottery result 12-06-2024, Fifty Fifty lottery results, Kerala lottery result today Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery result, Kerala lottery result Fifty-Fifty today, Kerala lottery Fifty Fifty today result, Fifty Fifty Kerala lottery result, Fifty Fifty lottery FF 98 results 12-06-2024, Fifty Fifty lottery FF 98 live Fifty Fifty lottery FF-98 Fifty Fifty lottery, 12/06/2024 Kerala lottery today result Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery FF-98, 12/06/2024, today Fifty Fifty lottery result, Fifty Fifty lottery today result, Fifty Fifty lottery results today, today Kerala lottery result Fifty Fifty, Kerala lottery results today Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery today, today lottery result Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery result today, Kerala lottery result live, Kerala lottery bumper result, Kerala lottery result yesterday, Kerala lottery result today, Kerala online lottery results, Kerala lottery draw.


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 12/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-98
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 98
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 12/06/2024 Fifty Fifty FF 98 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FW 626574 (KOTTYAM)
Agent Name: JACOB BABU
Agency No.: K 6851
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FN 626574
FO 626574
FP 626574
FR 626574
FS 626574
FT 626574
FU 626574
FV 626574
FX 626574
FY 626574
FZ 626574

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FO 529878 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0142  0172  0505  1048  1125  1681  3014  3145  3385  3403  5743  5841  5881  6601  7087  7358  7593  7721  8166  8787  8941  9419  9919
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0027  0900  1094  1654  2472  3012  3036  5906  6972  7024  7425  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0003  0114  0717  1049  1059  2036  2128  2229  2599  3056  3198  3296  4070  5826  7013  7153  7181  7290  7559  7720  7955  8799  9045  9437
 
6th Prize Rs.500/-
0083  0147  0387  0425  0673  0696  0784  0849  0877  0936  1062  1117  1127  1140  1158  1404  1468  1691  1707  1708  1743  2067  2150  2162  2413  2598  2627  2767  3029  3068  3106  3228  3278  3286  3374  3400  3434  3552  3670  3833  3895  3944  3955  4166  4287  4346  4550  4600  4799  4822  4839  4934  4951  4977  5018  5062  5172  5256  5287  5327  5518  5697  5713  5719  5815  5821  6038  6075  6180  6387  6537  6547  6623  6838  6979  7281  7285  7498  7503  7869  7946  8037  8296  8546  8583  8592  8645  8669  8691  9354  9551  9722  9733  9849  9884  9966
---
---
7th Prize Rs.100/-
0075  0145  0187  0271  0400  0417  0517  0804  0917  0990  1108  1195  1304  1512  1529  1531  1558  1658  1939  1973  1998  2000  2159  2167  2270  2396  2421  2437  2567  2674  2691  2783  2808  2826  2945  3227  3595  3680  3695  3701  3713  3841  3873  3876  4152  4175  4219  4326  4385  4453  4472  4481  4564  4567  4620  4898  4957  4972  5046  5061  5122  5171  5289  5480  5568  5736  5813  5913  6024  6105  6128  6146  6198  6347  6371  6460  6463  6597  6669  6722  6738  6761  6808  6809  6857  6978  7001  7015  7020  7046  7056  7140  7220  7451  7468  7532  7603  7618  7684  7744  7803  7876  7885  8120  8398  8435  8575  8603  8681  8807  9026  9032  9050  9073  9076  9212  9552  9653  9667  9750  9814  9899  9945  9947  9969  9979

Fifty-Fifty FF 98 Result (Today) Date: 12-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-99 Draw on 12-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 526 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 13-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---

Date of Draw: 12/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-98

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 98
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 12/06/2024 Fifty Fifty FF 98 Winners Numbers1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]

FW 626574 (KOTTYAM)

Agent Name: JACOB BABU
Agency No.: K 6851

Agent Name: JACOB BABU

Agency No.: K 6851

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

FN 626574
FO 626574
FP 626574
FR 626574
FS 626574
FT 626574
FU 626574
FV 626574
FX 626574
FY 626574
FZ 626574


FN 626574
FO 626574
FP 626574
FR 626574
FS 626574
FT 626574
FU 626574
FV 626574
FX 626574
FY 626574
FZ 626574

FN 626574

FO 626574

FP 626574

FR 626574

FS 626574

FT 626574

FU 626574

FV 626574

FX 626574

FY 626574

FZ 6265742nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

FO 529878 (KARUNAGAPPALLY)

Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331

Agent Name: SHAJI J

Agency No.: Q 2331

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0142  0172  0505  1048  1125  1681  3014  3145  3385  3403  5743  5841  5881  6601  7087  7358  7593  7721  8166  8787  8941  9419  9919
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0027  0900  1094  1654  2472  3012  3036  5906  6972  7024  7425  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0003  0114  0717  1049  1059  2036  2128  2229  2599  3056  3198  3296  4070  5826  7013  7153  7181  7290  7559  7720  7955  8799  9045  9437
 
6th Prize Rs.500/-
0083  0147  0387  0425  0673  0696  0784  0849  0877  0936  1062  1117  1127  1140  1158  1404  1468  1691  1707  1708  1743  2067  2150  2162  2413  2598  2627  2767  3029  3068  3106  3228  3278  3286  3374  3400  3434  3552  3670  3833  3895  3944  3955  4166  4287  4346  4550  4600  4799  4822  4839  4934  4951  4977  5018  5062  5172  5256  5287  5327  5518  5697  5713  5719  5815  5821  6038  6075  6180  6387  6537  6547  6623  6838  6979  7281  7285  7498  7503  7869  7946  8037  8296  8546  8583  8592  8645  8669  8691  9354  9551  9722  9733  9849  9884  9966
---
---
7th Prize Rs.100/-
0075  0145  0187  0271  0400  0417  0517  0804  0917  0990  1108  1195  1304  1512  1529  1531  1558  1658  1939  1973  1998  2000  2159  2167  2270  2396  2421  2437  2567  2674  2691  2783  2808  2826  2945  3227  3595  3680  3695  3701  3713  3841  3873  3876  4152  4175  4219  4326  4385  4453  4472  4481  4564  4567  4620  4898  4957  4972  5046  5061  5122  5171  5289  5480  5568  5736  5813  5913  6024  6105  6128  6146  6198  6347  6371  6460  6463  6597  6669  6722  6738  6761  6808  6809  6857  6978  7001  7015  7020  7046  7056  7140  7220  7451  7468  7532  7603  7618  7684  7744  7803  7876  7885  8120  8398  8435  8575  8603  8681  8807  9026  9032  9050  9073  9076  9212  9552  9653  9667  9750  9814  9899  9945  9947  9969  9979

Fifty-Fifty FF 98 Result (Today) Date: 12-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-99 Draw on 12-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 526 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 13-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---


for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0142  0172  0505  1048  1125  1681  3014  3145  3385  3403  5743  5841  5881  6601  7087  7358  7593  7721  8166  8787  8941  9419  9919
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0027  0900  1094  1654  2472  3012  3036  5906  6972  7024  7425  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0003  0114  0717  1049  1059  2036  2128  2229  2599  3056  3198  3296  4070  5826  7013  7153  7181  7290  7559  7720  7955  8799  9045  9437
 
6th Prize Rs.500/-
0083  0147  0387  0425  0673  0696  0784  0849  0877  0936  1062  1117  1127  1140  1158  1404  1468  1691  1707  1708  1743  2067  2150  2162  2413  2598  2627  2767  3029  3068  3106  3228  3278  3286  3374  3400  3434  3552  3670  3833  3895  3944  3955  4166  4287  4346  4550  4600  4799  4822  4839  4934  4951  4977  5018  5062  5172  5256  5287  5327  5518  5697  5713  5719  5815  5821  6038  6075  6180  6387  6537  6547  6623  6838  6979  7281  7285  7498  7503  7869  7946  8037  8296  8546  8583  8592  8645  8669  8691  9354  9551  9722  9733  9849  9884  9966
---
---
7th Prize Rs.100/-
0075  0145  0187  0271  0400  0417  0517  0804  0917  0990  1108  1195  1304  1512  1529  1531  1558  1658  1939  1973  1998  2000  2159  2167  2270  2396  2421  2437  2567  2674  2691  2783  2808  2826  2945  3227  3595  3680  3695  3701  3713  3841  3873  3876  4152  4175  4219  4326  4385  4453  4472  4481  4564  4567  4620  4898  4957  4972  5046  5061  5122  5171  5289  5480  5568  5736  5813  5913  6024  6105  6128  6146  6198  6347  6371  6460  6463  6597  6669  6722  6738  6761  6808  6809  6857  6978  7001  7015  7020  7046  7056  7140  7220  7451  7468  7532  7603  7618  7684  7744  7803  7876  7885  8120  8398  8435  8575  8603  8681  8807  9026  9032  9050  9073  9076  9212  9552  9653  9667  9750  9814  9899  9945  9947  9969  9979

Fifty-Fifty FF 98 Result (Today) Date: 12-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.


3rd Prize Rs.5,000/-

0142  0172  0505  1048  1125  1681  3014  3145  3385  3403  5743  5841  5881  6601  7087  7358  7593  7721  8166  8787  8941  9419  9919

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

0027  0900  1094  1654  2472  3012  3036  5906  6972  7024  7425  9867

 

5th Prize Rs.1,000/-

0003  0114  0717  1049  1059  2036  2128  2229  2599  3056  3198  3296  4070  5826  7013  7153  7181  7290  7559  7720  7955  8799  9045  9437

 

6th Prize Rs.500/-

0083  0147  0387  0425  0673  0696  0784  0849  0877  0936  1062  1117  1127  1140  1158  1404  1468  1691  1707  1708  1743  2067  2150  2162  2413  2598  2627  2767  3029  3068  3106  3228  3278  3286  3374  3400  3434  3552  3670  3833  3895  3944  3955  4166  4287  4346  4550  4600  4799  4822  4839  4934  4951  4977  5018  5062  5172  5256  5287  5327  5518  5697  5713  5719  5815  5821  6038  6075  6180  6387  6537  6547  6623  6838  6979  7281  7285  7498  7503  7869  7946  8037  8296  8546  8583  8592  8645  8669  8691  9354  9551  9722  9733  9849  9884  9966

---
---

---


---

7th Prize Rs.100/-

0075  0145  0187  0271  0400  0417  0517  0804  0917  0990  1108  1195  1304  1512  1529  1531  1558  1658  1939  1973  1998  2000  2159  2167  2270  2396  2421  2437  2567  2674  2691  2783  2808  2826  2945  3227  3595  3680  3695  3701  3713  3841  3873  3876  4152  4175  4219  4326  4385  4453  4472  4481  4564  4567  4620  4898  4957  4972  5046  5061  5122  5171  5289  5480  5568  5736  5813  5913  6024  6105  6128  6146  6198  6347  6371  6460  6463  6597  6669  6722  6738  6761  6808  6809  6857  6978  7001  7015  7020  7046  7056  7140  7220  7451  7468  7532  7603  7618  7684  7744  7803  7876  7885  8120  8398  8435  8575  8603  8681  8807  9026  9032  9050  9073  9076  9212  9552  9653  9667  9750  9814  9899  9945  9947  9969  9979

PDF


Next Fifty Fifty Lottery FF-99 Draw on 12-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 526 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 13-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.---

---


Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Here
கேரளா லாட்டரி முடிவு 9 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 9 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 9 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 9 நாள் பழையது, அதன் 9 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 9 நாட்கள் பழையது