கேரள லாட்டரி முடிவு 29 நாள் பழையது Nirmal NR 353 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Nirmal NR 353 Official Result

முடிவுகள்അക്ഷയ.എ.കെ.624
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 05/11/2023 Akshaya AK 624 Winners Numbers

1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]
AS 435030 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
AN 435030
AO 435030
AP 435030
AR 435030
AT 435030
AU 435030
AV 435030
AW 435030
AX 435030
AY 435030
AZ 435030

2nd Prize Rs.500,000/- [5 Lakhs]
AP 251981 (ALAPPUZHA)
Agent Name: GOVIND H
Agency No.: A 5621

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) AN 176849 (PALAKKAD)
2) AO 844527 (IDUKKI)
3) AP 874032 (PALAKKAD)
4) AR 264675 (ERNAKULAM)
5) AS 295136 (KANHANGAD)
6) AT 981041 (PATTAMBI)
7) AU 263236 (ERNAKULAM)
8) AV 579335 (ALAPPUZHA)
9) AW 415037 (PALAKKAD)
10) AX 402934 (MALAPPURAM)
11) AY 867226 (VAIKKOM)
12) AZ 544481 (PUNALUR)

1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]

AS 435030 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

Agent Name: C N MITHRAN

Agency No.: T 3796

---

---

---

Consolation Prize Rs.8,000/-

AN 435030
AO 435030
AP 435030
AR 435030
AT 435030
AU 435030
AV 435030
AW 435030
AX 435030
AY 435030
AZ 435030

AN 435030

AO 435030

AP 435030

AR 435030

AT 435030

AU 435030

AV 435030

AW 435030

AX 435030

AY 435030

AZ 4350302nd Prize Rs.500,000/- [5 Lakhs]

AP 251981 (ALAPPUZHA)

Agent Name: GOVIND H
Agency No.: A 5621

Agent Name: GOVIND H

Agency No.: A 56213rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) AN 176849 (PALAKKAD)
2) AO 844527 (IDUKKI)
3) AP 874032 (PALAKKAD)
4) AR 264675 (ERNAKULAM)
5) AS 295136 (KANHANGAD)
6) AT 981041 (PATTAMBI)
7) AU 263236 (ERNAKULAM)
8) AV 579335 (ALAPPUZHA)
9) AW 415037 (PALAKKAD)
10) AX 402934 (MALAPPURAM)
11) AY 867226 (VAIKKOM)
12) AZ 544481 (PUNALUR)

1) AN 176849 (PALAKKAD)
2) AO 844527 (IDUKKI)
3) AP 874032 (PALAKKAD)
4) AR 264675 (ERNAKULAM)
5) AS 295136 (KANHANGAD)
6) AT 981041 (PATTAMBI)
7) AU 263236 (ERNAKULAM)
8) AV 579335 (ALAPPUZHA)
9) AW 415037 (PALAKKAD)
10) AX 402934 (MALAPPURAM)
11) AY 867226 (VAIKKOM)
12) AZ 544481 (PUNALUR)

1) AN 176849 (PALAKKAD)

2) AO 844527 (IDUKKI)

3) AP 874032 (PALAKKAD)

4) AR 264675 (ERNAKULAM)

5) AS 295136 (KANHANGAD)

6) AT 981041 (PATTAMBI)

7) AU 263236 (ERNAKULAM)

8) AV 579335 (ALAPPUZHA)

9) AW 415037 (PALAKKAD)

10) AX 402934 (MALAPPURAM)

11) AY 867226 (VAIKKOM)

12) AZ 544481 (PUNALUR)

---
---
for the Tickets ending with the following numbers
 
4th Prize Rs.5,000/-
0143  0503  2087  3168  3247  3661  3863  5213  5305  5389  5524  5898  6039  6107  7728  8496  8707  8712
 
5th Prize Rs.2,000/-
6908  7034  7318  7799  7919  8162  9117
 
6th Prize Rs.1,000/-
0123  0196  1530  1570  1749  2432  2743  2755  3126  3133  4135  4266  4322  4809  5153  5539  5579  7040  7200  7454  7456  7579  8186  8757  9174  9894
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0168  0367  0615  0767  1055  1060  1301  1309  1315  1355  1366  1373  1391  1426  2030  2091  2120  2207  2233  2257  2323  2332  2397  2434  2694  2885  2910  3739  3772  4016  4108  4139  4208  4402  4702  4941  4990  5033  5126  5376  5377  5548  5588  5603  5706  6271  6417  6597  7000  7107  7125  7230  7341  7414  7524  7525  7557  7573  7862  7886  7922  8028  8075  8097  8583  8588  8977  8993  9103  9519  9598  9936
 
8th Prize Rs.100/- 
0039  0251  0332  0400  0417  0423  0446  0570  0625  0823  0864  1029  1169  1181  1189  1218  1240  1265  1558  1599  1615  1713  1755  1979  1986  2330  2344  2520  2553  2611  2742  2776  2792  2838  2892  3082  3101  3406  3423  3439  3528  3798  3869  3881  4144  4227  4269  4333  4418  4549  4565  4577  4808  4867  4882  4887  4904  4942  5147  5163  5245  5247  5314  5365  5460  5498  5563  5624  5777  5793  5815  6059  6065  6113  6163  6299  6440  6450  6482  6498  6530  6588  6609  6631  6737  6770  6875  6978  7056  7067  7104  7133  7298  7528  7887  7888  7889  7965  8005  8061  8238  8315  8413  8422  8500  8549  8669  8729  8803  8995  9010  9039  9086  9124  9218  9288  9311  9340  9382  9406  9416  9493

AK 624 Result (Today) Date: 05-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 


PDF ImagesNext Akshaya Lottery AK 625 Draw on 12-11-2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---

---

---

for the Tickets ending with the following numbers


 

4th Prize Rs.5,000/-

0143  0503  2087  3168  3247  3661  3863  5213  5305  5389  5524  5898  6039  6107  7728  8496  8707  8712

 

5th Prize Rs.2,000/-

6908  7034  7318  7799  7919  8162  9117

 
6th Prize Rs.1,000/-

 

6th Prize Rs.1,000/-

0123  0196  1530  1570  1749  2432  2743  2755  3126  3133  4135  4266  4322  4809  5153  5539  5579  7040  7200  7454  7456  7579  8186  8757  9174  9894

---

---
7th Prize Rs.500/-   
0168  0367  0615  0767  1055  1060  1301  1309  1315  1355  1366  1373  1391  1426  2030  2091  2120  2207  2233  2257  2323  2332  2397  2434  2694  2885  2910  3739  3772  4016  4108  4139  4208  4402  4702  4941  4990  5033  5126  5376  5377  5548  5588  5603  5706  6271  6417  6597  7000  7107  7125  7230  7341  7414  7524  7525  7557  7573  7862  7886  7922  8028  8075  8097  8583  8588  8977  8993  9103  9519  9598  9936
 
8th Prize Rs.100/- 

---

7th Prize Rs.500/-   

0168  0367  0615  0767  1055  1060  1301  1309  1315  1355  1366  1373  1391  1426  2030  2091  2120  2207  2233  2257  2323  2332  2397  2434  2694  2885  2910  3739  3772  4016  4108  4139  4208  4402  4702  4941  4990  5033  5126  5376  5377  5548  5588  5603  5706  6271  6417  6597  7000  7107  7125  7230  7341  7414  7524  7525  7557  7573  7862  7886  7922  8028  8075  8097  8583  8588  8977  8993  9103  9519  9598  9936

 

கேரளா லாட்டரி முடிவு 2 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 29 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 28 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 29 நாள் பழையது, அதன் 29 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 29 நாட்கள் பழையது