கேரளா லாட்டரி முடிவு 27 நாள் பழையது Akshaya AK 624 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Akshaya AK 624 Official Result

முடிவுகள்KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 07/11/2023  Sthree Sakthi Lottery Result SS-388
 Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 
സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 388
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 07/11/2023 Sthree Sakthi SS 388 Winners Numbers

Date of Draw: 07/11/2023  Sthree Sakthi Lottery Result SS-388

 Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 388
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 07/11/2023 Sthree Sakthi SS 388 Winners Numbers


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

SV 948626 (KASARAGOD)
Agent Name: PUSHPAVALLI A V
Agency No: S 1042
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 948626
SO 948626
SP 948626
SR 948626
SS 948626
ST 948626
SU 948626
SW 948626
SX 948626
SY 948626
SZ 948626

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SP 851252 (KARUNAGAPALLY)
Agent Name: S ANUDAS
Agency No: Q 2713

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0328  0467  0551  1427  2314  3015  3101  4181  4889  4928  5858  5939  6431  7420  7670  8206  8414  9241

---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0423  1216  6141  7248  7255  8165  8180  8721  9624  9926
 
5th Prize Rs.1,000/-
0675  1211  1471  2283  2312  2428  2544  4293  5279  5986  6048  6690  7560  7856  7936  8080  8719  9568  9578  9867

6th Prize Rs.500/-
0233  0251  0261  0359  0677  1376  1477  1757  1923  1949  2649  2906  2962  3133  3173  3328  3452  3623  3827  4138  4237  4280  4487  4604  4935  5375  5462  5490  5681  5936  6283  6398  7238  7448  7820  8066  8079  8106  8124  8609  8654  8662  8698  8880  8948  9002  9116  9350  9439  9460  9779  9886
---
---
7th Prize Rs.200/-
0033  0183  0211  0573  0592  0912  0919  0924  1020  1812  2315  2511  2582  2633  2917  2965  3147  3260  3357  3396  3582  3611  3815  3920  3928  4429  4803  4987  5140  5630  6175  6181  6280  6321  6708  7336  7472  7531  7674  7780  8469  8845  9009  9528  9752

8th Prize Rs.100/-
0025  0095  0207  0216  0501  0886  0980  0986  1119  1120  1152  1200  1306  1534  1551  1642  1686  1811  1819  1870  1887  2030  2088  2187  2244  2259  2263  2304  2337  2370  2374  2471  2547  2670  2722  2792  2838  2853  2876  3011  3039  3061  3068  3082  3083  3104  3150  3155  3392  3472  3597  3705  3915  3933  4018  4216  4270  4281  4321  4352  4805  4986  5540  5695  5730  5843  5861  6066  6240  6262  6287  6348  6459  6510  6560  6626  6700  6737  6882  6892  7032  7076  7087  7137  7233  7267  7476  7490  7592  7618  7727  7794  7839  7860  7959  8001  8220  8228  8435  8525  8827  8870  8904  9036  9044  9046  9075  9138  9164  9204  9253  9269  9303  9307  9399  9409  9416  9445  9472  9529  9608  9609  9621  9730  9778  9992
----

SS 388 Result (Today) Date: 07-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.
 

➡️

 PDFNext Sthree Sakthi Lottery SS-389 Draw on 14-11-2023


Kerala State Lotteries Results

Sthree Sakthi lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 5000 respectively. A total of 279733 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

SV 948626 (KASARAGOD)
Agent Name: PUSHPAVALLI A V
Agency No: S 1042
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 948626
SO 948626
SP 948626
SR 948626
SS 948626
ST 948626
SU 948626
SW 948626
SX 948626
SY 948626
SZ 948626

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SP 851252 (KARUNAGAPALLY)
Agent Name: S ANUDAS
Agency No: Q 2713

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-

SV 948626 (KASARAGOD)

Agent Name: PUSHPAVALLI A V
Agency No: S 1042

Agent Name: PUSHPAVALLI A V

Agency No: S 1042

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

SN 948626
SO 948626
SP 948626
SR 948626
SS 948626
ST 948626
SU 948626
SW 948626
SX 948626
SY 948626
SZ 948626

SN 948626

SO 948626

SP 948626

SR 948626

SS 948626

ST 948626

SU 948626

SW 948626

SX 948626

SY 948626

SZ 9486262nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)

SP 851252 (KARUNAGAPALLY)

Agent Name: S ANUDAS
Agency No: Q 2713

Agent Name: S ANUDAS

Agency No: Q 2713
for the Tickets ending with the following numbers3rd Prize Rs.5,000/-

0328  0467  0551  1427  2314  3015  3101  4181  4889  4928  5858  5939  6431  7420  7670  8206  8414  9241

---
---
4th Prize Rs.2,000/-

---
---

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

0423  1216  6141  7248  7255  8165  8180  8721  9624  9926

 

5th Prize Rs.1,000/-

0675  1211  1471  2283  2312  2428  2544  4293  5279  5986  6048  6690  7560  7856  7936  8080  8719  9568  9578  98676th Prize Rs.500/-

0233  0251  0261  0359  0677  1376  1477  1757  1923  1949  2649  2906  2962  3133  3173  3328  3452  3623  3827  4138  4237  4280  4487  4604  4935  5375  5462  5490  5681  5936  6283  6398  7238  7448  7820  8066  8079  8106  8124  8609  8654  8662  8698  8880  8948  9002  9116  9350  9439  9460  9779  9886

---
---

---


---

7th Prize Rs.200/-

0033  0183  0211  0573  0592  0912  0919  0924  1020  1812  2315  2511  2582  2633  2917  2965  3147  3260  3357  3396  3582  3611  3815  3920  3928  4429  4803  4987  5140  5630  6175  6181  6280  6321  6708  7336  7472  7531  7674  7780  8469  8845  9009  9528  9752


8th Prize Rs.100/-8th Prize Rs.100/-

கேரளா லாட்டரி முடிவு 27 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 27 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 27 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 27 நாள் பழையது, அதன் 27 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 26 நாட்கள் பழையது