கேரள லாட்டரி முடிவு 26 நாள் பழையது Fifty Fifty FF 99 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Fifty Fifty FF 99 Official Result

முடிவுகள்

---

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Fifty Fifty FF 99 Result“. Kerala Lottery Result 2024 for Fifty Fifty FF.99 will be drawn Today on 19th June 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 19/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-99
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 99
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 19/06/2024 Fifty Fifty FF 99 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FB 425176 (PATHANAMTHITTA)
Agent Name: NELSON P
Agency No.: H 2154
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FA 425176
FC 425176
FD 425176
FE 425176
FF 425176
FG 425176
FH 425176
FJ 425176
FK 425176
FL 425176
FM 425176

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FE 710268 (MANANTHAVADY)
Agent Name: NAWAS C S
Agency No.: W 2161

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0007  0055  0290  0546  0825  0839  1085  2722  2938  3929  4027  4144  4157  4292  4459  4794  5983  6475  7959  8114  8815  9167  9860
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1101  2530  3065  3541  3545  5942  6662  7444  7630  8077  8906  9938
 
5th Prize Rs.1,000/-
0928  1314  1921  2054  2325  2467  2571  3793  3815  3983  4125  5328  6025  6217  6273  6276  6298  8134  8289  8565  8820  9036  9460  9611
 
6th Prize Rs.500/-
0001  0094  0147  0182  0284  0339  0382  0668  0773  1235  1241  1431  1559  1676  1677  1686  1791  1834  1969  2087  2240  2266  2291  2447  2524  2629  2689  2835  2904  3113  3135  3157  3176  3316  3324  3335  3448  3557  3866  3888  3899  4097  4217  4320  4395  4420  4470  4746  4954  5038  5050  5164  5306  5397  5403  5662  5858  5902  5925  5988  6150  6165  6173  6531  6532  6541  6618  6754  6956  7130  7258  7766  7886  7925  7977  8026  8299  8426  8561  8838  8862  8924  8968  8970  9027  9186  9211  9247  9293  9317  9358  9424  9660  9682  9744  9818
---
---
7th Prize Rs.100/-
0060  0064  0083  0180  0363  0377  0430  0547  0566  0569  0830  0867  0906  0916  0918  0976  1012  1013  1014  1181  1183  1274  1275  1328  1364  1414  1427  1468  1497  1502  1508  1863  1866  1874  2000  2172  2225  2236  2257  2285  2326  2473  2481  2543  2547  2742  2805  2968  3019  3070  3199  3249  3325  3411  3522  3556  3711  3724  3784  4046  4130  4167  4168  4207  4295  4469  4593  4710  4713  4758  4760  5000  5037  5085  5107  5149  5385  5429  5459  5608  5699  5850  5922  5992  6163  6250  6258  6449  6499  6526  6550  6591  6619  6721  6775  6939  6987  7075  7242  7304  7351  7489  7781  7806  7834  7866  7938  7996  8038  8070  8102  8129  8262  8776  8869  8928  8975  9089  9164  9180  9224  9467  9717  9729  9908  9934

Fifty-Fifty FF 99 Result (Today) Date: 19-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-100 Draw on 26-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 527 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 20-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---
Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 19-06-2024 is Fifty Fifty lottery FF 99 Today Kerala lottery result will be announced on 19/06/2024 at 03:00 pm. The Kerala lottery department held the draw of the FF 99 Fifty-Fifty lottery today 19.06.2024 at sharp 3 pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today 19.06.2024, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 19 06 2024, Kerala lottery result 19-06-2024, Fifty Fifty lottery results, Kerala lottery result today Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery result, Kerala lottery result Fifty-Fifty today, Kerala lottery Fifty Fifty today result, Fifty Fifty Kerala lottery result, Fifty Fifty lottery FF 99 results 19-06-2024, Fifty Fifty lottery FF 99 live Fifty Fifty lottery FF-99 Fifty Fifty lottery, 19/06/2024 Kerala lottery today result Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery FF-99, 19/06/2024, today Fifty Fifty lottery result, Fifty Fifty lottery today result, Fifty Fifty lottery results today, today Kerala lottery result Fifty Fifty, Kerala lottery results today Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery today, today lottery result Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery result today, Kerala lottery result live, Kerala lottery bumper result, Kerala lottery result yesterday, Kerala lottery result today, Kerala online lottery results, Kerala lottery draw.


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 19/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-99
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 99
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 19/06/2024 Fifty Fifty FF 99 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FB 425176 (PATHANAMTHITTA)
Agent Name: NELSON P
Agency No.: H 2154
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FA 425176
FC 425176
FD 425176
FE 425176
FF 425176
FG 425176
FH 425176
FJ 425176
FK 425176
FL 425176
FM 425176

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FE 710268 (MANANTHAVADY)
Agent Name: NAWAS C S
Agency No.: W 2161

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0007  0055  0290  0546  0825  0839  1085  2722  2938  3929  4027  4144  4157  4292  4459  4794  5983  6475  7959  8114  8815  9167  9860
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1101  2530  3065  3541  3545  5942  6662  7444  7630  8077  8906  9938
 
5th Prize Rs.1,000/-
0928  1314  1921  2054  2325  2467  2571  3793  3815  3983  4125  5328  6025  6217  6273  6276  6298  8134  8289  8565  8820  9036  9460  9611
 
6th Prize Rs.500/-
0001  0094  0147  0182  0284  0339  0382  0668  0773  1235  1241  1431  1559  1676  1677  1686  1791  1834  1969  2087  2240  2266  2291  2447  2524  2629  2689  2835  2904  3113  3135  3157  3176  3316  3324  3335  3448  3557  3866  3888  3899  4097  4217  4320  4395  4420  4470  4746  4954  5038  5050  5164  5306  5397  5403  5662  5858  5902  5925  5988  6150  6165  6173  6531  6532  6541  6618  6754  6956  7130  7258  7766  7886  7925  7977  8026  8299  8426  8561  8838  8862  8924  8968  8970  9027  9186  9211  9247  9293  9317  9358  9424  9660  9682  9744  9818
---
---
7th Prize Rs.100/-
0060  0064  0083  0180  0363  0377  0430  0547  0566  0569  0830  0867  0906  0916  0918  0976  1012  1013  1014  1181  1183  1274  1275  1328  1364  1414  1427  1468  1497  1502  1508  1863  1866  1874  2000  2172  2225  2236  2257  2285  2326  2473  2481  2543  2547  2742  2805  2968  3019  3070  3199  3249  3325  3411  3522  3556  3711  3724  3784  4046  4130  4167  4168  4207  4295  4469  4593  4710  4713  4758  4760  5000  5037  5085  5107  5149  5385  5429  5459  5608  5699  5850  5922  5992  6163  6250  6258  6449  6499  6526  6550  6591  6619  6721  6775  6939  6987  7075  7242  7304  7351  7489  7781  7806  7834  7866  7938  7996  8038  8070  8102  8129  8262  8776  8869  8928  8975  9089  9164  9180  9224  9467  9717  9729  9908  9934

Fifty-Fifty FF 99 Result (Today) Date: 19-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-100 Draw on 26-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 527 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 20-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---

Date of Draw: 19/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-99

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 99
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 19/06/2024 Fifty Fifty FF 99 Winners Numbers1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]

FB 425176 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: NELSON P
Agency No.: H 2154

Agent Name: NELSON P

Agency No.: H 2154

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

FA 425176
FC 425176
FD 425176
FE 425176
FF 425176
FG 425176
FH 425176
FJ 425176
FK 425176
FL 425176
FM 425176


FA 425176
FC 425176
FD 425176
FE 425176
FF 425176
FG 425176
FH 425176
FJ 425176
FK 425176
FL 425176
FM 425176

FA 425176

FC 425176

FD 425176

FE 425176

FF 425176

FG 425176

FH 425176

FJ 425176

FK 425176

FL 425176

FM 4251762nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

FE 710268 (MANANTHAVADY)

Agent Name: NAWAS C S
Agency No.: W 2161

Agent Name: NAWAS C S

Agency No.: W 2161

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0007  0055  0290  0546  0825  0839  1085  2722  2938  3929  4027  4144  4157  4292  4459  4794  5983  6475  7959  8114  8815  9167  9860
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1101  2530  3065  3541  3545  5942  6662  7444  7630  8077  8906  9938
 
5th Prize Rs.1,000/-
0928  1314  1921  2054  2325  2467  2571  3793  3815  3983  4125  5328  6025  6217  6273  6276  6298  8134  8289  8565  8820  9036  9460  9611
 
6th Prize Rs.500/-
0001  0094  0147  0182  0284  0339  0382  0668  0773  1235  1241  1431  1559  1676  1677  1686  1791  1834  1969  2087  2240  2266  2291  2447  2524  2629  2689  2835  2904  3113  3135  3157  3176  3316  3324  3335  3448  3557  3866  3888  3899  4097  4217  4320  4395  4420  4470  4746  4954  5038  5050  5164  5306  5397  5403  5662  5858  5902  5925  5988  6150  6165  6173  6531  6532  6541  6618  6754  6956  7130  7258  7766  7886  7925  7977  8026  8299  8426  8561  8838  8862  8924  8968  8970  9027  9186  9211  9247  9293  9317  9358  9424  9660  9682  9744  9818
---
---
7th Prize Rs.100/-
0060  0064  0083  0180  0363  0377  0430  0547  0566  0569  0830  0867  0906  0916  0918  0976  1012  1013  1014  1181  1183  1274  1275  1328  1364  1414  1427  1468  1497  1502  1508  1863  1866  1874  2000  2172  2225  2236  2257  2285  2326  2473  2481  2543  2547  2742  2805  2968  3019  3070  3199  3249  3325  3411  3522  3556  3711  3724  3784  4046  4130  4167  4168  4207  4295  4469  4593  4710  4713  4758  4760  5000  5037  5085  5107  5149  5385  5429  5459  5608  5699  5850  5922  5992  6163  6250  6258  6449  6499  6526  6550  6591  6619  6721  6775  6939  6987  7075  7242  7304  7351  7489  7781  7806  7834  7866  7938  7996  8038  8070  8102  8129  8262  8776  8869  8928  8975  9089  9164  9180  9224  9467  9717  9729  9908  9934

Fifty-Fifty FF 99 Result (Today) Date: 19-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-100 Draw on 26-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 527 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 20-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---


for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0007  0055  0290  0546  0825  0839  1085  2722  2938  3929  4027  4144  4157  4292  4459  4794  5983  6475  7959  8114  8815  9167  9860
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1101  2530  3065  3541  3545  5942  6662  7444  7630  8077  8906  9938
 
5th Prize Rs.1,000/-
0928  1314  1921  2054  2325  2467  2571  3793  3815  3983  4125  5328  6025  6217  6273  6276  6298  8134  8289  8565  8820  9036  9460  9611
 
6th Prize Rs.500/-
0001  0094  0147  0182  0284  0339  0382  0668  0773  1235  1241  1431  1559  1676  1677  1686  1791  1834  1969  2087  2240  2266  2291  2447  2524  2629  2689  2835  2904  3113  3135  3157  3176  3316  3324  3335  3448  3557  3866  3888  3899  4097  4217  4320  4395  4420  4470  4746  4954  5038  5050  5164  5306  5397  5403  5662  5858  5902  5925  5988  6150  6165  6173  6531  6532  6541  6618  6754  6956  7130  7258  7766  7886  7925  7977  8026  8299  8426  8561  8838  8862  8924  8968  8970  9027  9186  9211  9247  9293  9317  9358  9424  9660  9682  9744  9818
---
---
7th Prize Rs.100/-
0060  0064  0083  0180  0363  0377  0430  0547  0566  0569  0830  0867  0906  0916  0918  0976  1012  1013  1014  1181  1183  1274  1275  1328  1364  1414  1427  1468  1497  1502  1508  1863  1866  1874  2000  2172  2225  2236  2257  2285  2326  2473  2481  2543  2547  2742  2805  2968  3019  3070  3199  3249  3325  3411  3522  3556  3711  3724  3784  4046  4130  4167  4168  4207  4295  4469  4593  4710  4713  4758  4760  5000  5037  5085  5107  5149  5385  5429  5459  5608  5699  5850  5922  5992  6163  6250  6258  6449  6499  6526  6550  6591  6619  6721  6775  6939  6987  7075  7242  7304  7351  7489  7781  7806  7834  7866  7938  7996  8038  8070  8102  8129  8262  8776  8869  8928  8975  9089  9164  9180  9224  9467  9717  9729  9908  9934

Fifty-Fifty FF 99 Result (Today) Date: 19-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.


3rd Prize Rs.5,000/-

0007  0055  0290  0546  0825  0839  1085  2722  2938  3929  4027  4144  4157  4292  4459  4794  5983  6475  7959  8114  8815  9167  9860

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

1101  2530  3065  3541  3545  5942  6662  7444  7630  8077  8906  9938

 

5th Prize Rs.1,000/-

0928  1314  1921  2054  2325  2467  2571  3793  3815  3983  4125  5328  6025  6217  6273  6276  6298  8134  8289  8565  8820  9036  9460  9611

 

6th Prize Rs.500/-

0001  0094  0147  0182  0284  0339  0382  0668  0773  1235  1241  1431  1559  1676  1677  1686  1791  1834  1969  2087  2240  2266  2291  2447  2524  2629  2689  2835  2904  3113  3135  3157  3176  3316  3324  3335  3448  3557  3866  3888  3899  4097  4217  4320  4395  4420  4470  4746  4954  5038  5050  5164  5306  5397  5403  5662  5858  5902  5925  5988  6150  6165  6173  6531  6532  6541  6618  6754  6956  7130  7258  7766  7886  7925  7977  8026  8299  8426  8561  8838  8862  8924  8968  8970  9027  9186  9211  9247  9293  9317  9358  9424  9660  9682  9744  9818

---
---

---


---

7th Prize Rs.100/-

0060  0064  0083  0180  0363  0377  0430  0547  0566  0569  0830  0867  0906  0916  0918  0976  1012  1013  1014  1181  1183  1274  1275  1328  1364  1414  1427  1468  1497  1502  1508  1863  1866  1874  2000  2172  2225  2236  2257  2285  2326  2473  2481  2543  2547  2742  2805  2968  3019  3070  3199  3249  3325  3411  3522  3556  3711  3724  3784  4046  4130  4167  4168  4207  4295  4469  4593  4710  4713  4758  4760  5000  5037  5085  5107  5149  5385  5429  5459  5608  5699  5850  5922  5992  6163  6250  6258  6449  6499  6526  6550  6591  6619  6721  6775  6939  6987  7075  7242  7304  7351  7489  7781  7806  7834  7866  7938  7996  8038  8070  8102  8129  8262  8776  8869  8928  8975  9089  9164  9180  9224  9467  9717  9729  9908  9934

PDF
The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-100 Draw on 26-06-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 527 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 20-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.---


---

Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Hereகேரளா லாட்டரி முடிவு 26 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 26 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 26 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 26 நாள் பழையது, அதன் 26 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 26 நாட்கள் பழையது