கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது Fifty Fifty FF 100 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Fifty Fifty FF 100 Official Result

முடிவுகள்

---

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Fifty Fifty FF 100 Result“. Kerala Lottery Result 2024 for Fifty Fifty FF.100 will be drawn Today on 26th June 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 26/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-100
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ്  100
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 26/06/2024 Fifty Fifty FF 100 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FW 745885 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FN 745885
FO 745885
FP 745885
FR 745885
FS 745885
FT 745885
FU 745885
FV 745885
FX 745885
FY 745885
FZ 745885

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FN 773418 (CHITTUR)
Agent Name: RANGASAMY K
Agency No.: P 2549

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
1266   1637   2154   2191   2945   2972   2990   3517   3690   3735   4987   5129   5324   5900   6265   6699   6775   7403   8738   9260   9764   9850   9887
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1631  2144  3985  4601  5196  5236  6418  7528  8428  8774  9247  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0106  0623  0665  1597  1694  2800  3276  3295  3516  4531  5229  6066  6323  6511  6735  7270  7656  7858  8043  8239  8269  8336  8748  9523
 
6th Prize Rs.500/-
0320  0456  0479  0639  0752  0770  0910  1040  1130  1142  1304  1362  1684  1802  1866  1911  1932  1963  1967  2127  2147  2245  2299  2451  2461  2534  2556  2677  2703  2754  2835  2844  2862  2900  2941  3032  3055  3254  3287  3410  3458  3559  3637  3850  4130  4282  4385  4599  5070  5126  5272  5286  5384  5561  5586  5633  5694  5970  5989  6026  6316  6408  6434  6489  6600  6613  7067  7413  7420  7447  7530  7548  7584  7646  7672  7709  7783  7860  7887  7930  8049  8126  8145  8191  8253  8444  8725  9014  9076  9109  9218  9400  9524  9679  9722  9837
---
---
7th Prize Rs.100/-
0098  0112  0115  0160  0291  0327  0372  0472  0565  0656  0908  0948  1023  1048  1179  1315  1370  1613  1919  1954  1966  1984  2114  2210  2268  2316  2319  2580  2598  2657  2708  2744  2860  2916  2935  2943  2961  3019  3075  3078  3190  3229  3238  3407  3483  3509  3626  3761  3964  3969  3989  4055  4266  4306  4363  4405  4514  4543  4553  4571  4712  4730  4780  4862  4922  5113  5155  5267  5338  5351  5400  5465  5475  5487  5566  5593  5622  5821  5937  6003  6078  6451  6519  6643  6783  6831  6832  6864  6910  7011  7071  7209  7312  7324  7332  7337  7619  7690  7706  7793  7824  7826  7832  7894  7982  7996  8040  8154  8516  8595  8609  8761  9107  9120  9128  9253  9349  9477  9497  9519  9546  9560  9618  9826  9828  9946

Fifty-Fifty FF 100 Result (Today) Date: 26-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-101 Draw on 03-07-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 528 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 27-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---
Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 26-06-2024 is Fifty Fifty lottery FF 100 Today Kerala lottery result will be announced on 26/06/2024 at 03:00 pm. The Kerala lottery department held the draw of the FF 100 Fifty-Fifty lottery today 26.06.2024 at sharp 3 pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today 26.06.2024, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 26 06 2024, Kerala lottery result 26-06-2024, Fifty Fifty lottery results, Kerala lottery result today Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery result, Kerala lottery result Fifty-Fifty today, Kerala lottery Fifty Fifty today result, Fifty Fifty Kerala lottery result, Fifty Fifty lottery FF 100 results 26-06-2024, Fifty Fifty lottery FF 100 live Fifty Fifty lottery FF-100 Fifty Fifty lottery, 26/06/2024 Kerala lottery today result Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery FF-100, 26/06/2024, today Fifty Fifty lottery result, Fifty Fifty lottery today result, Fifty Fifty lottery results today, today Kerala lottery result Fifty Fifty, Kerala lottery results today Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery today, today lottery result Fifty Fifty, Fifty Fifty lottery result today, Kerala lottery result live, Kerala lottery bumper result, Kerala lottery result yesterday, Kerala lottery result today, Kerala online lottery results, Kerala lottery draw.


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 26/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-100
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ്  100
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 26/06/2024 Fifty Fifty FF 100 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FW 745885 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FN 745885
FO 745885
FP 745885
FR 745885
FS 745885
FT 745885
FU 745885
FV 745885
FX 745885
FY 745885
FZ 745885

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FN 773418 (CHITTUR)
Agent Name: RANGASAMY K
Agency No.: P 2549

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
1266   1637   2154   2191   2945   2972   2990   3517   3690   3735   4987   5129   5324   5900   6265   6699   6775   7403   8738   9260   9764   9850   9887
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1631  2144  3985  4601  5196  5236  6418  7528  8428  8774  9247  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0106  0623  0665  1597  1694  2800  3276  3295  3516  4531  5229  6066  6323  6511  6735  7270  7656  7858  8043  8239  8269  8336  8748  9523
 
6th Prize Rs.500/-
0320  0456  0479  0639  0752  0770  0910  1040  1130  1142  1304  1362  1684  1802  1866  1911  1932  1963  1967  2127  2147  2245  2299  2451  2461  2534  2556  2677  2703  2754  2835  2844  2862  2900  2941  3032  3055  3254  3287  3410  3458  3559  3637  3850  4130  4282  4385  4599  5070  5126  5272  5286  5384  5561  5586  5633  5694  5970  5989  6026  6316  6408  6434  6489  6600  6613  7067  7413  7420  7447  7530  7548  7584  7646  7672  7709  7783  7860  7887  7930  8049  8126  8145  8191  8253  8444  8725  9014  9076  9109  9218  9400  9524  9679  9722  9837
---
---
7th Prize Rs.100/-
0098  0112  0115  0160  0291  0327  0372  0472  0565  0656  0908  0948  1023  1048  1179  1315  1370  1613  1919  1954  1966  1984  2114  2210  2268  2316  2319  2580  2598  2657  2708  2744  2860  2916  2935  2943  2961  3019  3075  3078  3190  3229  3238  3407  3483  3509  3626  3761  3964  3969  3989  4055  4266  4306  4363  4405  4514  4543  4553  4571  4712  4730  4780  4862  4922  5113  5155  5267  5338  5351  5400  5465  5475  5487  5566  5593  5622  5821  5937  6003  6078  6451  6519  6643  6783  6831  6832  6864  6910  7011  7071  7209  7312  7324  7332  7337  7619  7690  7706  7793  7824  7826  7832  7894  7982  7996  8040  8154  8516  8595  8609  8761  9107  9120  9128  9253  9349  9477  9497  9519  9546  9560  9618  9826  9828  9946

Fifty-Fifty FF 100 Result (Today) Date: 26-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-101 Draw on 03-07-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 528 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 27-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---

Date of Draw: 26/06/2024 Fifty Fifty Lottery Result FF-100

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ്  100
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 26/06/2024 Fifty Fifty FF 100 Winners Numbers1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]

FW 745885 (KARUNAGAPPALLY)

Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331

Agent Name: SHAJI J

Agency No.: Q 2331

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

FN 745885
FO 745885
FP 745885
FR 745885
FS 745885
FT 745885
FU 745885
FV 745885
FX 745885
FY 745885
FZ 745885


FN 745885
FO 745885
FP 745885
FR 745885
FS 745885
FT 745885
FU 745885
FV 745885
FX 745885
FY 745885
FZ 745885

FN 745885

FO 745885

FP 745885

FR 745885

FS 745885

FT 745885

FU 745885

FV 745885

FX 745885

FY 745885

FZ 7458852nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

FN 773418 (CHITTUR)

Agent Name: RANGASAMY K
Agency No.: P 2549

Agent Name: RANGASAMY K

Agency No.: P 2549

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
1266   1637   2154   2191   2945   2972   2990   3517   3690   3735   4987   5129   5324   5900   6265   6699   6775   7403   8738   9260   9764   9850   9887
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1631  2144  3985  4601  5196  5236  6418  7528  8428  8774  9247  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0106  0623  0665  1597  1694  2800  3276  3295  3516  4531  5229  6066  6323  6511  6735  7270  7656  7858  8043  8239  8269  8336  8748  9523
 
6th Prize Rs.500/-
0320  0456  0479  0639  0752  0770  0910  1040  1130  1142  1304  1362  1684  1802  1866  1911  1932  1963  1967  2127  2147  2245  2299  2451  2461  2534  2556  2677  2703  2754  2835  2844  2862  2900  2941  3032  3055  3254  3287  3410  3458  3559  3637  3850  4130  4282  4385  4599  5070  5126  5272  5286  5384  5561  5586  5633  5694  5970  5989  6026  6316  6408  6434  6489  6600  6613  7067  7413  7420  7447  7530  7548  7584  7646  7672  7709  7783  7860  7887  7930  8049  8126  8145  8191  8253  8444  8725  9014  9076  9109  9218  9400  9524  9679  9722  9837
---
---
7th Prize Rs.100/-
0098  0112  0115  0160  0291  0327  0372  0472  0565  0656  0908  0948  1023  1048  1179  1315  1370  1613  1919  1954  1966  1984  2114  2210  2268  2316  2319  2580  2598  2657  2708  2744  2860  2916  2935  2943  2961  3019  3075  3078  3190  3229  3238  3407  3483  3509  3626  3761  3964  3969  3989  4055  4266  4306  4363  4405  4514  4543  4553  4571  4712  4730  4780  4862  4922  5113  5155  5267  5338  5351  5400  5465  5475  5487  5566  5593  5622  5821  5937  6003  6078  6451  6519  6643  6783  6831  6832  6864  6910  7011  7071  7209  7312  7324  7332  7337  7619  7690  7706  7793  7824  7826  7832  7894  7982  7996  8040  8154  8516  8595  8609  8761  9107  9120  9128  9253  9349  9477  9497  9519  9546  9560  9618  9826  9828  9946

Fifty-Fifty FF 100 Result (Today) Date: 26-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-101 Draw on 03-07-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 528 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 27-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---


for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
1266   1637   2154   2191   2945   2972   2990   3517   3690   3735   4987   5129   5324   5900   6265   6699   6775   7403   8738   9260   9764   9850   9887
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1631  2144  3985  4601  5196  5236  6418  7528  8428  8774  9247  9867
 
5th Prize Rs.1,000/-
0106  0623  0665  1597  1694  2800  3276  3295  3516  4531  5229  6066  6323  6511  6735  7270  7656  7858  8043  8239  8269  8336  8748  9523
 
6th Prize Rs.500/-
0320  0456  0479  0639  0752  0770  0910  1040  1130  1142  1304  1362  1684  1802  1866  1911  1932  1963  1967  2127  2147  2245  2299  2451  2461  2534  2556  2677  2703  2754  2835  2844  2862  2900  2941  3032  3055  3254  3287  3410  3458  3559  3637  3850  4130  4282  4385  4599  5070  5126  5272  5286  5384  5561  5586  5633  5694  5970  5989  6026  6316  6408  6434  6489  6600  6613  7067  7413  7420  7447  7530  7548  7584  7646  7672  7709  7783  7860  7887  7930  8049  8126  8145  8191  8253  8444  8725  9014  9076  9109  9218  9400  9524  9679  9722  9837
---
---
7th Prize Rs.100/-
0098  0112  0115  0160  0291  0327  0372  0472  0565  0656  0908  0948  1023  1048  1179  1315  1370  1613  1919  1954  1966  1984  2114  2210  2268  2316  2319  2580  2598  2657  2708  2744  2860  2916  2935  2943  2961  3019  3075  3078  3190  3229  3238  3407  3483  3509  3626  3761  3964  3969  3989  4055  4266  4306  4363  4405  4514  4543  4553  4571  4712  4730  4780  4862  4922  5113  5155  5267  5338  5351  5400  5465  5475  5487  5566  5593  5622  5821  5937  6003  6078  6451  6519  6643  6783  6831  6832  6864  6910  7011  7071  7209  7312  7324  7332  7337  7619  7690  7706  7793  7824  7826  7832  7894  7982  7996  8040  8154  8516  8595  8609  8761  9107  9120  9128  9253  9349  9477  9497  9519  9546  9560  9618  9826  9828  9946

Fifty-Fifty FF 100 Result (Today) Date: 26-06-2024 Kerala Lottery

PDFThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.


3rd Prize Rs.5,000/-

1266   1637   2154   2191   2945   2972   2990   3517   3690   3735   4987   5129   5324   5900   6265   6699   6775   7403   8738   9260   9764   9850   9887

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

1631  2144  3985  4601  5196  5236  6418  7528  8428  8774  9247  9867

 

5th Prize Rs.1,000/-

0106  0623  0665  1597  1694  2800  3276  3295  3516  4531  5229  6066  6323  6511  6735  7270  7656  7858  8043  8239  8269  8336  8748  9523

 

6th Prize Rs.500/-

0320  0456  0479  0639  0752  0770  0910  1040  1130  1142  1304  1362  1684  1802  1866  1911  1932  1963  1967  2127  2147  2245  2299  2451  2461  2534  2556  2677  2703  2754  2835  2844  2862  2900  2941  3032  3055  3254  3287  3410  3458  3559  3637  3850  4130  4282  4385  4599  5070  5126  5272  5286  5384  5561  5586  5633  5694  5970  5989  6026  6316  6408  6434  6489  6600  6613  7067  7413  7420  7447  7530  7548  7584  7646  7672  7709  7783  7860  7887  7930  8049  8126  8145  8191  8253  8444  8725  9014  9076  9109  9218  9400  9524  9679  9722  9837

---
---

---


---

7th Prize Rs.100/-

0098  0112  0115  0160  0291  0327  0372  0472  0565  0656  0908  0948  1023  1048  1179  1315  1370  1613  1919  1954  1966  1984  2114  2210  2268  2316  2319  2580  2598  2657  2708  2744  2860  2916  2935  2943  2961  3019  3075  3078  3190  3229  3238  3407  3483  3509  3626  3761  3964  3969  3989  4055  4266  4306  4363  4405  4514  4543  4553  4571  4712  4730  4780  4862  4922  5113  5155  5267  5338  5351  5400  5465  5475  5487  5566  5593  5622  5821  5937  6003  6078  6451  6519  6643  6783  6831  6832  6864  6910  7011  7071  7209  7312  7324  7332  7337  7619  7690  7706  7793  7824  7826  7832  7894  7982  7996  8040  8154  8516  8595  8609  8761  9107  9120  9128  9253  9349  9477  9497  9519  9546  9560  9618  9826  9828  9946

PDF


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Fifty Fifty Lottery FF-101 Draw on 03-07-2024

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 528 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 27-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.---
---

Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Here

கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 19 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது, அதன் 19 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 19 நாட்கள் பழையது