கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது Win Win W-743 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Win Win W-743 Official Result

முடிவுகள்

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 15/11/2023 Fifty Fifty Lottery Result FF-73
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 73
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 15/11/2023 Fifty Fifty FF 73 Winners Numbers

1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
FD 772087 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No: T 2356
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
FA 772087
FB 772087
FC 772087
FE 772087
FF 772087
FG 772087
FH 772087
FJ 772087
FK 772087
FL 772087
FM 772087

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
FF 185675 (ALAPPUZHA)
Agent Name: ASWATHY K V
Agency No: A 5497

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0528  0751  1212  2168  2259  3039  3313  3394  4340  4945  5316  5367  5713  5986  6146  6258  6287  6969  7087  7121  7730  8310  9961
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1239  2007  4240  4568  4731  5036  6206  6323  7262  7937  8244  8309
 
5th Prize Rs.1,000/-
0368  0422  0486  0566  1552  2044  2519  3438  3846  4403  5070  5191  5240  5440  5549  6200  7027  7113  7140  7758  8308  8501  8739  9085
 
6th Prize Rs.500/-
0174  0183  0324  0390  0618  0764  0886  1008  1037  1216  1482  1673  1882  1912  2103  2125  2204  2319  2345  2431  2646  2782  2791  2795  2846  3016  3244  3383  3538  3620  3633  3638  3799  3836  3867  3962  3975  4013  4036  4124  4149  4288  4429  4638  4651  4826  4879  4891  5371  5443  5537  5866  5913  6179  6355  6376  6381  6448  6596  6640  6867  6923  6944  6968  6997  7033  7038  7071  7177  7324  7329  7382  7494  7508  7688  7741  7810  7840  7953  7963  8055  8242  8474  8768  8781  9012  9072  9135  9177  9307  9431  9571  9692  9827  9848  9915
---
---
7th Prize Rs.100/-
0145  0173  0358  0527  0822  0840  0872  0880  0932  0982  1016  1120  1132  1476  1576  1611  1685  1770  2058  2070  2110  2138  2235  2281  2309  2333  2358  2492  2525  2541  2553  2675  2725  2786  2905  2908  3038  3169  3205  3264  3298  3329  3334  3354  3456  3592  3684  3704  3939  3941  4010  4085  4145  4184  4262  4276  4339  4420  4447  4533  4627  4688  4712  4850  4909  5063  5079  5165  5210  5282  5331  5339  5528  5718  5772  5802  5853  5888  5911  5945  6067  6191  6322  6428  6497  6549  6608  6776  6783  6889  6897  6901  6977  7053  7106  7116  7308  7373  7438  7645  7763  7800  7825  7833  7857  8123  8238  8405  8438  8459  8462  8464  8776  8831  8955  8982  9118  9129  9417  9527  9555  9575  9621  9742  9914  9950

Fifty-Fifty FF 73 Result (Today) Date: 15-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
Next Fifty Fifty Lottery FF-74 Draw on 22-11-2023

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 495 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 16-11-2023

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---

Date of Draw: 15/11/2023 Fifty Fifty Lottery Result FF-73

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി.എഫ്.എഫ് 73
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 15/11/2023 Fifty Fifty FF 73 Winners Numbers1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]

FD 772087 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No: T 2356

Agent Name: P THANKARAJAN

Agency No: T 2356

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

FA 772087
FB 772087
FC 772087
FE 772087
FF 772087
FG 772087
FH 772087
FJ 772087
FK 772087
FL 772087
FM 772087

FA 772087

FB 772087

FC 772087

FE 772087

FF 772087

FG 772087

FH 772087

FJ 772087

FK 772087

FL 772087

FM 7720872nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

FF 185675 (ALAPPUZHA)

Agent Name: ASWATHY K V
Agency No: A 5497

Agent Name: ASWATHY K V

Agency No: A 5497

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0528  0751  1212  2168  2259  3039  3313  3394  4340  4945  5316  5367  5713  5986  6146  6258  6287  6969  7087  7121  7730  8310  9961
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1239  2007  4240  4568  4731  5036  6206  6323  7262  7937  8244  8309
 
5th Prize Rs.1,000/-
0368  0422  0486  0566  1552  2044  2519  3438  3846  4403  5070  5191  5240  5440  5549  6200  7027  7113  7140  7758  8308  8501  8739  9085
 
6th Prize Rs.500/-
0174  0183  0324  0390  0618  0764  0886  1008  1037  1216  1482  1673  1882  1912  2103  2125  2204  2319  2345  2431  2646  2782  2791  2795  2846  3016  3244  3383  3538  3620  3633  3638  3799  3836  3867  3962  3975  4013  4036  4124  4149  4288  4429  4638  4651  4826  4879  4891  5371  5443  5537  5866  5913  6179  6355  6376  6381  6448  6596  6640  6867  6923  6944  6968  6997  7033  7038  7071  7177  7324  7329  7382  7494  7508  7688  7741  7810  7840  7953  7963  8055  8242  8474  8768  8781  9012  9072  9135  9177  9307  9431  9571  9692  9827  9848  9915
---
---
7th Prize Rs.100/-
0145  0173  0358  0527  0822  0840  0872  0880  0932  0982  1016  1120  1132  1476  1576  1611  1685  1770  2058  2070  2110  2138  2235  2281  2309  2333  2358  2492  2525  2541  2553  2675  2725  2786  2905  2908  3038  3169  3205  3264  3298  3329  3334  3354  3456  3592  3684  3704  3939  3941  4010  4085  4145  4184  4262  4276  4339  4420  4447  4533  4627  4688  4712  4850  4909  5063  5079  5165  5210  5282  5331  5339  5528  5718  5772  5802  5853  5888  5911  5945  6067  6191  6322  6428  6497  6549  6608  6776  6783  6889  6897  6901  6977  7053  7106  7116  7308  7373  7438  7645  7763  7800  7825  7833  7857  8123  8238  8405  8438  8459  8462  8464  8776  8831  8955  8982  9118  9129  9417  9527  9555  9575  9621  9742  9914  9950

Fifty-Fifty FF 73 Result (Today) Date: 15-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
Next Fifty Fifty Lottery FF-74 Draw on 22-11-2023

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 495 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 16-11-2023

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---


for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0528  0751  1212  2168  2259  3039  3313  3394  4340  4945  5316  5367  5713  5986  6146  6258  6287  6969  7087  7121  7730  8310  9961
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1239  2007  4240  4568  4731  5036  6206  6323  7262  7937  8244  8309
 
5th Prize Rs.1,000/-
0368  0422  0486  0566  1552  2044  2519  3438  3846  4403  5070  5191  5240  5440  5549  6200  7027  7113  7140  7758  8308  8501  8739  9085
 
6th Prize Rs.500/-
0174  0183  0324  0390  0618  0764  0886  1008  1037  1216  1482  1673  1882  1912  2103  2125  2204  2319  2345  2431  2646  2782  2791  2795  2846  3016  3244  3383  3538  3620  3633  3638  3799  3836  3867  3962  3975  4013  4036  4124  4149  4288  4429  4638  4651  4826  4879  4891  5371  5443  5537  5866  5913  6179  6355  6376  6381  6448  6596  6640  6867  6923  6944  6968  6997  7033  7038  7071  7177  7324  7329  7382  7494  7508  7688  7741  7810  7840  7953  7963  8055  8242  8474  8768  8781  9012  9072  9135  9177  9307  9431  9571  9692  9827  9848  9915
---
---
7th Prize Rs.100/-
0145  0173  0358  0527  0822  0840  0872  0880  0932  0982  1016  1120  1132  1476  1576  1611  1685  1770  2058  2070  2110  2138  2235  2281  2309  2333  2358  2492  2525  2541  2553  2675  2725  2786  2905  2908  3038  3169  3205  3264  3298  3329  3334  3354  3456  3592  3684  3704  3939  3941  4010  4085  4145  4184  4262  4276  4339  4420  4447  4533  4627  4688  4712  4850  4909  5063  5079  5165  5210  5282  5331  5339  5528  5718  5772  5802  5853  5888  5911  5945  6067  6191  6322  6428  6497  6549  6608  6776  6783  6889  6897  6901  6977  7053  7106  7116  7308  7373  7438  7645  7763  7800  7825  7833  7857  8123  8238  8405  8438  8459  8462  8464  8776  8831  8955  8982  9118  9129  9417  9527  9555  9575  9621  9742  9914  9950

Fifty-Fifty FF 73 Result (Today) Date: 15-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF

3rd Prize Rs.5,000/-

0528  0751  1212  2168  2259  3039  3313  3394  4340  4945  5316  5367  5713  5986  6146  6258  6287  6969  7087  7121  7730  8310  9961

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

1239  2007  4240  4568  4731  5036  6206  6323  7262  7937  8244  8309

 

5th Prize Rs.1,000/-

0368  0422  0486  0566  1552  2044  2519  3438  3846  4403  5070  5191  5240  5440  5549  6200  7027  7113  7140  7758  8308  8501  8739  9085

 

6th Prize Rs.500/-

0174  0183  0324  0390  0618  0764  0886  1008  1037  1216  1482  1673  1882  1912  2103  2125  2204  2319  2345  2431  2646  2782  2791  2795  2846  3016  3244  3383  3538  3620  3633  3638  3799  3836  3867  3962  3975  4013  4036  4124  4149  4288  4429  4638  4651  4826  4879  4891  5371  5443  5537  5866  5913  6179  6355  6376  6381  6448  6596  6640  6867  6923  6944  6968  6997  7033  7038  7071  7177  7324  7329  7382  7494  7508  7688  7741  7810  7840  7953  7963  8055  8242  8474  8768  8781  9012  9072  9135  9177  9307  9431  9571  9692  9827  9848  9915

---
---

---


---

7th Prize Rs.100/-

0145  0173  0358  0527  0822  0840  0872  0880  0932  0982  1016  1120  1132  1476  1576  1611  1685  1770  2058  2070  2110  2138  2235  2281  2309  2333  2358  2492  2525  2541  2553  2675  2725  2786  2905  2908  3038  3169  3205  3264  3298  3329  3334  3354  3456  3592  3684  3704  3939  3941  4010  4085  4145  4184  4262  4276  4339  4420  4447  4533  4627  4688  4712  4850  4909  5063  5079  5165  5210  5282  5331  5339  5528  5718  5772  5802  5853  5888  5911  5945  6067  6191  6322  6428  6497  6549  6608  6776  6783  6889  6897  6901  6977  7053  7106  7116  7308  7373  7438  7645  7763  7800  7825  7833  7857  8123  8238  8405  8438  8459  8462  8464  8776  8831  8955  8982  9118  9129  9417  9527  9555  9575  9621  9742  9914  9950


Next Fifty Fifty Lottery FF-74 Draw on 22-11-2023

Tomorrow draw details

Karunya Plus KN 495 draw will hold at Gorkhy Bhavan on 16-11-2023

Kerala State Lotteries Results

Fifty-Fifty lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 1 crore rupees and the second prize is 10 lakhs. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.------

Kerala Lotteries Releases Rs 1 Crore Fifty Fifty Lottery Result. Check Here
கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 19 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 19 நாள் பழையது, அதன் 19 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 19 நாட்கள் பழையது