கேரளா லாட்டரி முடிவு 17 நாள் பழையது Sthree Sakthi SS 418 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Sthree Sakthi SS 418 Official Result

முடிவுகள்---

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department
declares “Sthree Sakthi SS 418 Result“. Kerala Lottery Result 2024 for Sthree Sakthi SS.418 will be drawn Today on 4th June 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 04/06/2024 Sthree Sakthi Lottery Result SS-418
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 
സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 418
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 04/06/2024 Sthree Sakthi SS 418 Winners Numbers
1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
SX 519665 (PATTAMBI)
Agent Name: RAZAK
Agency No: P 2658
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 519665
SO 519665
SP 519665
SR 519665
SS 519665
ST 519665
SU 519665
SV 519665
SW 519665
SY 519665
SZ 519665

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SO 814130 (KOTTAYAM)
Agent Name: P V SATHEESHAN
Agency No: K 4276

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0735  2729  2937  3062  3228  3497  3548  4752  4771  5382  6061  6385  6661  7981  7992  8826  9647  9923
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0081  0893  1190  1725  3177  3731  5812  6399  9335  9615
 
5th Prize Rs.1,000/-
0079  0224  0988  1540  2089  2165  2609  2840  3889  4754  5507  6174  6937  7584  7994  8447  8722  9022  9665  9825

6th Prize Rs.500/-
0094  0233  0354  0525  0683  0774  1423  1605  1993  2158  2686  2711  2795  3151  3438  3448  3552  3888  4045  4428  4509  4916  5277  5290  5301  5399  5491  5594  5680  5824  6382  6384  6669  6713  6804  7022  7450  7534  7720  7987  8530  8745  8812  8831  9152  9220  9226  9407  9426  9558  9695  9943
---
---
7th Prize Rs.200/-
0117  0121  0153  0838  1006  1467  1477  1786  1787  2123  2559  2582  3033  3179  3205  3240  3290  3420  3547  3754  4433  4500  4514  4718  4963  5153  5321  5744  5774  6332  6667  6922  7023  7147  7300  7331  7471  7736  8024  8229  8490  9045  9405  9418  9931

8th Prize Rs.100/-
0197  0282  0378  0422  0507  0509  0543  0827  0897  1016  1059  1084  1096  1184  1329  1331  1345  1389  1443  1494  1618  1650  1734  2052  2282  2372  2584  2706  2818  2822  2854  2857  2861  2864  2911  2950  2970  3035  3041  3235  3414  3517  3531  3714  3764  3770  3814  3831  3839  3941  3969  4012  4075  4078  4203  4204  4242  4300  4399  4502  4738  4987  4994  5110  5176  5390  5449  5544  5590  5644  5815  5913  6055  6095  6149  6165  6171  6231  6277  6281  6348  6365  6433  6544  6556  6668  6729  6757  6851  6933  7075  7096  7115  7183  7269  7373  7375  7380  7484  7546  7658  7875  7927  7977  8125  8421  8506  8512  8683  8786  8790  8843  8913  8937  9050  9084  9098  9103  9145  9277  9394  9424  9449  9921  9977  9988
----

SS 418 Result (Today) Date: 04-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.
 

➡️

 PDF


Next Sthree Sakthi Lottery SS-419 Draw on 11-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Sthree Sakthi lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 5000 respectively. A total of 279733 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 70 Lakh Sthree Sakthi Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 04-06-2024 is Sthree Sakthi lottery SS 418 Today Kerala lottery result will be announced on 04/06/2024 at 03:00pm. The Kerala lottery department held the draw of SS 418 Sthree Sakthi lottery today 04.06.2024 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 04 06 2024, 04.06.2024 Kerala lottery result, 04-06-2024 Sthree Sakthi lottery results, Kerala lottery result today Sthree Sakthi, Sthree Sakthi lottery result, Kerala lottery result Sthree Sakthi today, Kerala lottery Sthree Sakthi today result, Sthree Sakthi Kerala lottery result, Sthree Sakthi lottery SS 418 results 04-06-2024, Sthree Sakthi lottery SS 418 Sakthi, Sthree Sakthi lottery SS-418, 04/06/2024 today Sthree Sakthi lottery result, Sthree Sakthi lottery today result, Sthree Sakthi lottery results today, today kerala lottery result Sthree Sakthi, kerala lottery results today Sthree Sakthi, Sthree Sakthi lottery today, today lottery result Sthree Sakthi, Sthree Sakthi lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 04/06/2024 Sthree Sakthi Lottery Result SS-418
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 
സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 418
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 04/06/2024 Sthree Sakthi SS 418 Winners Numbers

Date of Draw: 04/06/2024 Sthree Sakthi Lottery Result SS-418

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 418
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 04/06/2024 Sthree Sakthi SS 418 Winners Numbers

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

SX 519665 (PATTAMBI)
Agent Name: RAZAK
Agency No: P 2658
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 519665
SO 519665
SP 519665
SR 519665
SS 519665
ST 519665
SU 519665
SV 519665
SW 519665
SY 519665
SZ 519665

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SO 814130 (KOTTAYAM)
Agent Name: P V SATHEESHAN
Agency No: K 4276

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0735  2729  2937  3062  3228  3497  3548  4752  4771  5382  6061  6385  6661  7981  7992  8826  9647  9923
---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0081  0893  1190  1725  3177  3731  5812  6399  9335  9615
 
5th Prize Rs.1,000/-
0079  0224  0988  1540  2089  2165  2609  2840  3889  4754  5507  6174  6937  7584  7994  8447  8722  9022  9665  9825

6th Prize Rs.500/-
0094  0233  0354  0525  0683  0774  1423  1605  1993  2158  2686  2711  2795  3151  3438  3448  3552  3888  4045  4428  4509  4916  5277  5290  5301  5399  5491  5594  5680  5824  6382  6384  6669  6713  6804  7022  7450  7534  7720  7987  8530  8745  8812  8831  9152  9220  9226  9407  9426  9558  9695  9943
---
---
7th Prize Rs.200/-
0117  0121  0153  0838  1006  1467  1477  1786  1787  2123  2559  2582  3033  3179  3205  3240  3290  3420  3547  3754  4433  4500  4514  4718  4963  5153  5321  5744  5774  6332  6667  6922  7023  7147  7300  7331  7471  7736  8024  8229  8490  9045  9405  9418  9931

8th Prize Rs.100/-
0197  0282  0378  0422  0507  0509  0543  0827  0897  1016  1059  1084  1096  1184  1329  1331  1345  1389  1443  1494  1618  1650  1734  2052  2282  2372  2584  2706  2818  2822  2854  2857  2861  2864  2911  2950  2970  3035  3041  3235  3414  3517  3531  3714  3764  3770  3814  3831  3839  3941  3969  4012  4075  4078  4203  4204  4242  4300  4399  4502  4738  4987  4994  5110  5176  5390  5449  5544  5590  5644  5815  5913  6055  6095  6149  6165  6171  6231  6277  6281  6348  6365  6433  6544  6556  6668  6729  6757  6851  6933  7075  7096  7115  7183  7269  7373  7375  7380  7484  7546  7658  7875  7927  7977  8125  8421  8506  8512  8683  8786  8790  8843  8913  8937  9050  9084  9098  9103  9145  9277  9394  9424  9449  9921  9977  9988
----

SS 418 Result (Today) Date: 04-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.
 

➡️

 PDF


Next Sthree Sakthi Lottery SS-419 Draw on 11-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Sthree Sakthi lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 5000 respectively. A total of 279733 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

SX 519665 (PATTAMBI)
Agent Name: RAZAK
Agency No: P 2658
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 519665
SO 519665
SP 519665
SR 519665
SS 519665
ST 519665
SU 519665
SV 519665
SW 519665
SY 519665
SZ 519665

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SO 814130 (KOTTAYAM)
Agent Name: P V SATHEESHAN
Agency No: K 4276

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-

SX 519665 (PATTAMBI)

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

SN 519665
SO 519665
SP 519665
SR 519665
SS 519665
ST 519665
SU 519665
SV 519665
SW 519665
SY 519665
SZ 519665


SN 519665
SO 519665
SP 519665
SR 519665
SS 519665
ST 519665
SU 519665
SV 519665
SW 519665
SY 519665
SZ 5196652nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)

SO 814130 (KOTTAYAM)
for the Tickets ending with the following numbers3rd Prize Rs.5,000/-

0735  2729  2937  3062  3228  3497  3548  4752  4771  5382  6061  6385  6661  7981  7992  8826  9647  9923

---
---
4th Prize Rs.2,000/-

---
---

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

0081  0893  1190  1725  3177  3731  5812  6399  9335  9615

 

5th Prize Rs.1,000/-

0079  0224  0988  1540  2089  2165  2609  2840  3889  4754  5507  6174  6937  7584  7994  8447  8722  9022  9665  98256th Prize Rs.500/-

0094  0233  0354  0525  0683  0774  1423  1605  1993  2158  2686  2711  2795  3151  3438  3448  3552  3888  4045  4428  4509  4916  5277  5290  5301  5399  5491  5594  5680  5824  6382  6384  6669  6713  6804  7022  7450  7534  7720  7987  8530  8745  8812  8831  9152  9220  9226  9407  9426  9558  9695  9943

---
---

---


---

7th Prize Rs.200/-

0117  0121  0153  0838  1006  1467  1477  1786  1787  2123  2559  2582  3033  3179  3205  3240  3290  3420  3547  3754  4433  4500  4514  4718  4963  5153  5321  5744  5774  6332  6667  6922  7023  7147  7300  7331  7471  7736  8024  8229  8490  9045  9405  9418  9931


8th Prize Rs.100/-8th Prize Rs.100/-

0197  0282  0378  0422  0507  0509  0543  0827  0897  1016  1059  1084  1096  1184  1329  1331  1345  1389  1443  1494  1618  1650  1734  2052  2282  2372  2584  2706  2818  2822  2854  2857  2861  2864  2911  2950  2970  3035  3041  3235  3414  3517  3531  3714  3764  3770  3814  3831  3839  3941  3969  4012  4075  4078  4203  4204  4242  4300  4399  4502  4738  4987  4994  5110  5176  5390  5449  5544  5590  5644  5815  5913  6055  6095  6149  6165  6171  6231  6277  6281  6348  6365  6433  6544  6556  6668  6729  6757  6851  6933  7075  7096  7115  7183  7269  7373  7375  7380  7484  7546  7658  7875  7927  7977  8125  8421  8506  8512  8683  8786  8790  8843  8913  8937  9050  9084  9098  9103  9145  9277  9394  9424  9449  9921  9977  9988

----

SS 418 Result (Today) Date: 04-06-2024 Kerala Lottery


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

 

➡️


 PDFKerala State Lotteries Results


Sthree Sakthi lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 5000 respectively. A total of 279733 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lotteries Releases Rs 70 Lakh Sthree Sakthi Lottery Result. Check Here


கேரளா லாட்டரி முடிவு 17 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 17 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 17 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 17 நாள் பழையது, அதன் 17 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 17 நாட்கள் பழையது