கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது Win Win W-776 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Win Win W-776 Official Result

முடிவுகள்


---

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "win win W 776 Result". Kerala Lottery Result 2024 for win win W.776 will be drawn Today on 1st July 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 01/07/2024 Win Win Lottery Result W-776

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 776
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 01/07/2024 Win Win W 776 Winners Numbers

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WE 554372 (KASARAGOD)
Agent Name: Ganesan M.
Agency No.: S 539
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
WA 554372
WB 554372
WC 554372
WD 554372
WF 554372
WG 554372
WH 554372
WJ 554372
WK 554372
WL 554372
WM 554372
 
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WH 490664 (PATTAMBI)
Agent Name: Vinod K
Agency No.: P 1839

3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)
1) WA 900676 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) WB 520832 (ADOOR)
3) WC 946958 (CHERTHALA)
4) WD 977729 (KAYAMKULAM)
5) WE 555798 (WAYANADU)
6) WF 150489 (ERNAKULAM)
7) WG 542229 (ERNAKULAM)
8) WH 469610 (NEYYATTINKARA)
9) WJ 333267 (NEYYATTINKARA)
10) WK 564349 (KAYAMKULAM)
11) WL 426427 (KOTTAYAM)
12) WM 965048 (KATTAPPANA)
---
---
For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0257  0869  2581  2769  3828  4594  4631  5166  5306  5421  5759  6353  8519  8610  9683  9686  9873  9928

5th Prize Rs.2,000/-
3125  3977  5438  5521  5526  5711  5777  5797  6978  9744

6th Prize Rs.1,000/-
1195  1642  1959  2315  2802  3845  4536  5225  5474  6321  6845  7322  7651  9039
---
---
7th Prize Rs.500/-
0039  0121  0322  0458  0576  0589  0883  0973  0988  1109  1352  1372  1378  1480  1607  1796  1817  1854  1882  2021  2062  2128  2143  2239  2515  2640  2831  2985  3048  3785  3847  3895  3986  4033  4108  4459  4542  4687  4968  5175  5189  5741  5755  5762  5817  5945  6048  6096  6130  6178  6413  6532  6606  6619  6628  6780  6863  6884  6995  7277  7307  7379  7453  7521  7657  7821  8048  8300  8360  8509  8543  8612  8756  8844  8849  8897  8938  9131  9213  9277  9400  9454

8th Prize Rs.100/-
0028  0169  0189  0278  0311  0350  0359  0398  0539  0697  0789  0874  0900  1142  1161  1221  1333  1374  1596  1614  1862  1887  2264  2420  2483  2506  2512  2609  2707  2756  2891  2895  2898  2966  2986  3052  3058  3090  3091  3116  3143  3181  3186  3216  3337  3391  3397  3407  3532  3551  3732  3841  3869  3951  3995  4015  4280  4334  4342  4356  4486  4496  4678  4729  4753  4799  4871  4919  4977  5138  5142  5174  5383  5631  5683  5801  5829  5867  5918  6061  6069  6184  6219  6376  6500  6507  6530  6535  6578  6618  6829  7057  7083  7085  7131  7135  7155  7240  7281  7324  7514  7656  7898  7906  7967  8008  8114  8140  8189  8459  8513  8575  8634  8745  8946  9114  9128  9164  9227  9290  9325  9647  9739  9765  9958  9992
 

W 776 Result (Today) Date: 01-07-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 


Next Win Win Lottery W 777 Draw Date 08-07-2024

PDF Images


Tomorrow draw details

Draw for Sthree Sakthi Lottery SS 422 on 02.07.2024

Kerala State Lotteries Results

win win lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 257065 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---

Kerala Lotteries Releases Rs 75 Lakh win win Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 01-07-2024 is win-win lottery W 776 Today kerala lottery result will be announced on 01/07/2024 at 03:00 pm. The kerala lottery department held the draw of W 776 win win lottery today 01.07.2024 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 01 07 2024, 01.07.2024, Kerala lottery result 01-07-2024, Win Win lottery results, Kerala lottery result today win win, win win lottery result, Kerala lottery result Win Win today, kerala lottery win win today result, win win kerala lottery result, win win lottery W 776 results 01-07-2024, win win lottery W 776 live win win lottery W-776 win win lottery, 01/07/2024 kerala lottery today result win win, win win lottery W-776 on 01/07/2024, today win win lottery result, win win lottery today result, win win lottery results today, today kerala lottery result win win, kerala lottery results today win win, win win lottery today, today lottery result win win, win win lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.


Kerala Lottery Result 2024


Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "win win W 776 Result". Kerala Lottery Result 2024 for win win W.776 will be drawn Today on 1st July 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 01/07/2024 Win Win Lottery Result W-776

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 776
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 01/07/2024 Win Win W 776 Winners Numbers

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WE 554372 (KASARAGOD)
Agent Name: Ganesan M.
Agency No.: S 539
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
WA 554372
WB 554372
WC 554372
WD 554372
WF 554372
WG 554372
WH 554372
WJ 554372
WK 554372
WL 554372
WM 554372
 
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WH 490664 (PATTAMBI)
Agent Name: Vinod K
Agency No.: P 1839

3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)
1) WA 900676 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) WB 520832 (ADOOR)
3) WC 946958 (CHERTHALA)
4) WD 977729 (KAYAMKULAM)
5) WE 555798 (WAYANADU)
6) WF 150489 (ERNAKULAM)
7) WG 542229 (ERNAKULAM)
8) WH 469610 (NEYYATTINKARA)
9) WJ 333267 (NEYYATTINKARA)
10) WK 564349 (KAYAMKULAM)
11) WL 426427 (KOTTAYAM)
12) WM 965048 (KATTAPPANA)
---
---
For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0257  0869  2581  2769  3828  4594  4631  5166  5306  5421  5759  6353  8519  8610  9683  9686  9873  9928

5th Prize Rs.2,000/-
3125  3977  5438  5521  5526  5711  5777  5797  6978  9744

6th Prize Rs.1,000/-
1195  1642  1959  2315  2802  3845  4536  5225  5474  6321  6845  7322  7651  9039
---
---
7th Prize Rs.500/-
0039  0121  0322  0458  0576  0589  0883  0973  0988  1109  1352  1372  1378  1480  1607  1796  1817  1854  1882  2021  2062  2128  2143  2239  2515  2640  2831  2985  3048  3785  3847  3895  3986  4033  4108  4459  4542  4687  4968  5175  5189  5741  5755  5762  5817  5945  6048  6096  6130  6178  6413  6532  6606  6619  6628  6780  6863  6884  6995  7277  7307  7379  7453  7521  7657  7821  8048  8300  8360  8509  8543  8612  8756  8844  8849  8897  8938  9131  9213  9277  9400  9454

8th Prize Rs.100/-
0028  0169  0189  0278  0311  0350  0359  0398  0539  0697  0789  0874  0900  1142  1161  1221  1333  1374  1596  1614  1862  1887  2264  2420  2483  2506  2512  2609  2707  2756  2891  2895  2898  2966  2986  3052  3058  3090  3091  3116  3143  3181  3186  3216  3337  3391  3397  3407  3532  3551  3732  3841  3869  3951  3995  4015  4280  4334  4342  4356  4486  4496  4678  4729  4753  4799  4871  4919  4977  5138  5142  5174  5383  5631  5683  5801  5829  5867  5918  6061  6069  6184  6219  6376  6500  6507  6530  6535  6578  6618  6829  7057  7083  7085  7131  7135  7155  7240  7281  7324  7514  7656  7898  7906  7967  8008  8114  8140  8189  8459  8513  8575  8634  8745  8946  9114  9128  9164  9227  9290  9325  9647  9739  9765  9958  9992
 

W 776 Result (Today) Date: 01-07-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 


Next Win Win Lottery W 777 Draw Date 08-07-2024

PDF Images


Tomorrow draw details

Draw for Sthree Sakthi Lottery SS 422 on 02.07.2024

Kerala State Lotteries Results

win win lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 257065 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

---

---

Kerala Lotteries Releases Rs 75 Lakh win win Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 01-07-2024 is win-win lottery W 776 Today kerala lottery result will be announced on 01/07/2024 at 03:00 pm. The kerala lottery department held the draw of W 776 win win lottery today 01.07.2024 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 01 07 2024, 01.07.2024, Kerala lottery result 01-07-2024, Win Win lottery results, Kerala lottery result today win win, win win lottery result, Kerala lottery result Win Win today, kerala lottery win win today result, win win kerala lottery result, win win lottery W 776 results 01-07-2024, win win lottery W 776 live win win lottery W-776 win win lottery, 01/07/2024 kerala lottery today result win win, win win lottery W-776 on 01/07/2024, today win win lottery result, win win lottery today result, win win lottery results today, today kerala lottery result win win, kerala lottery results today win win, win win lottery today, today lottery result win win, win win lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 01/07/2024 Win Win Lottery Result W-776

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 776
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 01/07/2024 Win Win W 776 Winners Numbers

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WE 554372 (KASARAGOD)
Agent Name: Ganesan M.
Agency No.: S 539
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
WA 554372
WB 554372
WC 554372
WD 554372
WF 554372
WG 554372
WH 554372
WJ 554372
WK 554372
WL 554372
WM 554372
 
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WH 490664 (PATTAMBI)
Agent Name: Vinod K
Agency No.: P 1839

3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)
1) WA 900676 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) WB 520832 (ADOOR)
3) WC 946958 (CHERTHALA)
4) WD 977729 (KAYAMKULAM)
5) WE 555798 (WAYANADU)
6) WF 150489 (ERNAKULAM)
7) WG 542229 (ERNAKULAM)
8) WH 469610 (NEYYATTINKARA)
9) WJ 333267 (NEYYATTINKARA)
10) WK 564349 (KAYAMKULAM)
11) WL 426427 (KOTTAYAM)
12) WM 965048 (KATTAPPANA)
---
---

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

WE 554372 (KASARAGOD)

Agent Name: Ganesan M.
Agency No.: S 539

Agent Name: Ganesan M.

Agency No.: S 539

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

WA 554372
WB 554372
WC 554372
WD 554372
WF 554372
WG 554372
WH 554372
WJ 554372
WK 554372
WL 554372
WM 554372

WA 554372

WB 554372

WC 554372

WD 554372

WF 554372

WG 554372

WH 554372

WJ 554372

WK 554372

WL 554372

WM 554372

 

2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)

WH 490664 (PATTAMBI)

Agent Name: Vinod K
Agency No.: P 1839

Agent Name: Vinod K

Agency No.: P 18393rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)

1) WA 900676 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) WB 520832 (ADOOR)
3) WC 946958 (CHERTHALA)
4) WD 977729 (KAYAMKULAM)
5) WE 555798 (WAYANADU)
6) WF 150489 (ERNAKULAM)
7) WG 542229 (ERNAKULAM)
8) WH 469610 (NEYYATTINKARA)
9) WJ 333267 (NEYYATTINKARA)
10) WK 564349 (KAYAMKULAM)
11) WL 426427 (KOTTAYAM)
12) WM 965048 (KATTAPPANA)

1) WA 900676 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) WB 520832 (ADOOR)

3) WC 946958 (CHERTHALA)

4) WD 977729 (KAYAMKULAM)

5) WE 555798 (WAYANADU)

6) WF 150489 (ERNAKULAM)

7) WG 542229 (ERNAKULAM)

8) WH 469610 (NEYYATTINKARA)

9) WJ 333267 (NEYYATTINKARA)

10) WK 564349 (KAYAMKULAM)

11) WL 426427 (KOTTAYAM)

12) WM 965048 (KATTAPPANA)

---


---


For the tickets ending with the following numbers4th Prize Rs.5,000/-

0257  0869  2581  2769  3828  4594  4631  5166  5306  5421  5759  6353  8519  8610  9683  9686  9873  99285th Prize Rs.2,000/-

3125  3977  5438  5521  5526  5711  5777  5797  6978  97446th Prize Rs.1,000/-

1195  1642  1959  2315  2802  3845  4536  5225  5474  6321  6845  7322  7651  9039
---
---
7th Prize Rs.500/-

1195  1642  1959  2315  2802  3845  4536  5225  5474  6321  6845  7322  7651  9039

---
---
7th Prize Rs.500/-

---


7th Prize Rs.500/-

0039  0121  0322  0458  0576  0589  0883  0973  0988  1109  1352  1372  1378  1480  1607  1796  1817  1854  1882  2021  2062  2128  2143  2239  2515  2640  2831  2985  3048  3785  3847  3895  3986  4033  4108  4459  4542  4687  4968  5175  5189  5741  5755  5762  5817  5945  6048  6096  6130  6178  6413  6532  6606  6619  6628  6780  6863  6884  6995  7277  7307  7379  7453  7521  7657  7821  8048  8300  8360  8509  8543  8612  8756  8844  8849  8897  8938  9131  9213  9277  9400  94548th Prize Rs.100/-

0028  0169  0189  0278  0311  0350  0359  0398  0539  0697  0789  0874  0900  1142  1161  1221  1333  1374  1596  1614  1862  1887  2264  2420  2483  2506  2512  2609  2707  2756  2891  2895  2898  2966  2986  3052  3058  3090  3091  3116  3143  3181  3186  3216  3337  3391  3397  3407  3532  3551  3732  3841  3869  3951  3995  4015  4280  4334  4342  4356  4486  4496  4678  4729  4753  4799  4871  4919  4977  5138  5142  5174  5383  5631  5683  5801  5829  5867  5918  6061  6069  6184  6219  6376  6500  6507  6530  6535  6578  6618  6829  7057  7083  7085  7131  7135  7155  7240  7281  7324  7514  7656  7898  7906  7967  8008  8114  8140  8189  8459  8513  8575  8634  8745  8946  9114  9128  9164  9227  9290  9325  9647  9739  9765  9958  9992

கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 14 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது, அதன் 14 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 14 நாட்கள் பழையது