கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது Karunya KR 628 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Karunya KR 628 Official Result

முடிவுகள்


---

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 20/11/2023 Win Win Lottery Result W-744

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 744
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 20/11/2023 Win Win W 744 Winners Numbers


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WL 627833 (THRISSUR)
Agent Name: BIJU ANTONY
Agency No.: R 6892
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
WA 627833
WB 627833
WC 627833
WD 627833
WE 627833
WF 627833
WG 627833
WH 627833
WJ 627833
WK 627833
WM 627833
 
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WA 246650 (KANNUR)
Agent Name: V UMESHAN
Agency No.: C 3773

3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)
1) WA 733253 (ATTINGAL)
2) WB 774047 (PALAKKAD)
3) WC 290944 (MOOVATTUPUZHA)
4) WD 104855 (THIRUR)
5) WE 335268 (IRINJALAKUDA)
6) WF 816888 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) WG 515978 (PATTAMBI)
8) WH 740331 (KAYAMKULAM)
9) WJ 349575 (ALAPPUZHA)
10) WK 972920 (PAYYANUR)
11) WL 235661 (ALAPPUZHA)
12) WM 752212 (ADOOR)
---
---

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

WL 627833 (THRISSUR)

Agent Name: BIJU ANTONY
Agency No.: R 6892

Agent Name: BIJU ANTONY

Agency No.: R 6892

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

WA 627833
WB 627833
WC 627833
WD 627833
WE 627833
WF 627833
WG 627833
WH 627833
WJ 627833
WK 627833
WM 627833

WA 627833

WB 627833

WC 627833

WD 627833

WE 627833

WF 627833

WG 627833

WH 627833

WJ 627833

WK 627833

WM 627833

 

2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)

WA 246650 (KANNUR)

Agent Name: V UMESHAN
Agency No.: C 3773

Agent Name: V UMESHAN

Agency No.: C 37733rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)

1) WA 733253 (ATTINGAL)
2) WB 774047 (PALAKKAD)
3) WC 290944 (MOOVATTUPUZHA)
4) WD 104855 (THIRUR)
5) WE 335268 (IRINJALAKUDA)
6) WF 816888 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) WG 515978 (PATTAMBI)
8) WH 740331 (KAYAMKULAM)
9) WJ 349575 (ALAPPUZHA)
10) WK 972920 (PAYYANUR)
11) WL 235661 (ALAPPUZHA)
12) WM 752212 (ADOOR)

1) WA 733253 (ATTINGAL)
2) WB 774047 (PALAKKAD)
3) WC 290944 (MOOVATTUPUZHA)
4) WD 104855 (THIRUR)
5) WE 335268 (IRINJALAKUDA)
6) WF 816888 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) WG 515978 (PATTAMBI)
8) WH 740331 (KAYAMKULAM)
9) WJ 349575 (ALAPPUZHA)
10) WK 972920 (PAYYANUR)
11) WL 235661 (ALAPPUZHA)
12) WM 752212 (ADOOR)

1) WA 733253 (ATTINGAL)

2) WB 774047 (PALAKKAD)

3) WC 290944 (MOOVATTUPUZHA)

4) WD 104855 (THIRUR)

5) WE 335268 (IRINJALAKUDA)

6) WF 816888 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) WG 515978 (PATTAMBI)

8) WH 740331 (KAYAMKULAM)

9) WJ 349575 (ALAPPUZHA)

10) WK 972920 (PAYYANUR)

11) WL 235661 (ALAPPUZHA)

12) WM 752212 (ADOOR)

---


---


For the tickets ending with the following numbers4th Prize Rs.5,000/- 

0681  1690  2272  2919  3332  3501  3697  4195  4728  5000  5242  7459  7745  8627  8677  9067  9087  92885th Prize Rs.2,000/-

0436  2028  4574  5496  5642  6637  7043  7418  8737  90366th Prize Rs.1,000/-   

0414  0617  0808  0895  2436  2824  5437  5510  6936  7236  7377  7519  8474  9003
---
---
7th Prize Rs.500/- 

0414  0617  0808  0895  2436  2824  5437  5510  6936  7236  7377  7519  8474  9003

---
---
7th Prize Rs.500/- 

---


7th Prize Rs.500/- 

0178  0300  0756  0852  1099  1691  1814  2306  2318  2334  2454  2547  2825  3001  3089  3095  3132  3355  3366  3376  3426  3597  3730  3765  3818  3829  3895  4432  4535  4546  4659  4929  5092  5099  5108  5314  5584  5858  5961  6034  6136  6147  6425  6573  6609  6684  6885  6891  6897  6923  7005  7033  7074  7242  7249  7280  7355  7461  7470  7515  7887  7893  7989  8057  8087  8144  8181  8190  8294  8343  8729  8835  8881  8932  9035  9138  9148  9226  9244  9621  9641  9661கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 14 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 14 நாள் பழையது, அதன் 14 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 14 நாட்கள் பழையது