கேரளா லாட்டரி முடிவு 13 நாள் பழையது Akshaya AK 626 Official Result

பழைய கேரளா லாட்டரியின் முடிவைப் பாருங்கள்

இன்றைய முடிவு Akshaya AK 626 Official Result

முடிவுகள்


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 21/11/2023  Sthree Sakthi Lottery Result SS-390
 Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 
സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 390
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 21/11/2023 Sthree Sakthi SS 390 Winners Numbers

Date of Draw: 21/11/2023  Sthree Sakthi Lottery Result SS-390

 Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 390
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 21/11/2023 Sthree Sakthi SS 390 Winners Numbers


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

SS 958011 (KOTTAYAM)
Agent Name: BIBI K JOHN
Agency No: K 6214
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 958011
SO 958011
SP 958011
SR 958011
ST 958011
SU 958011
SV 958011
SW 958011
SX 958011
SY 958011
SZ 958011

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SR 126055 (NEYYATTINKARA)
Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No: T 3830

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0263  0326  0471  1402  1569  2577  3015  3134  3884  4380  4678  5877  6267  6555  6609  6990  8658  9723

---
---
4th Prize Rs.2,000/-
1331  2060  2182  3483  4301  4621  5046  5133  8920  9495
 
5th Prize Rs.1,000/-
0234  1022  1112  1448  1959  2956  3341  3803  3843  6000  6233  6507  7557  7575  7656  7967  9195  9731  9971  9995

6th Prize Rs.500/-
0149  0289  0548  0891  1095  1825  1878  1992  2107  2657  2847  3046  3588  3848  3896  3918  4049  4547  4596  4695  4786  5235  5323  5414  5481  5848  5929  6649  7310  7683  7767  7796  7879  7957  8255  8282  8286  8330  8461  8560  8742  8875  8907  8950  9254  9265  9591  9603  9773  9859  9898  9953
---
---
7th Prize Rs.200/-
0204  0207  0330  0744  1240  1376  1503  1625  2083  2199  2668  2920  3325  3386  3636  3738  3914  3980  4642  4776  5182  5335  5521  5550  5585  5911  6196  6437  6884  6932  6947  7008  7464  7500  7811  8537  8538  8750  8826  8897  9580  9687  9735  9847  9900

8th Prize Rs.100/-
0138  0466  0501  0524  0585  0653  0808  0925  0929  0998  1187  1405  1436  1458  1488  1499  1509  1521  1563  1708  1722  1802  1842  1960  2035  2172  2394  2439  2472  2483  2497  2569  2575  2610  2613  2654  2735  2754  2976  3006  3052  3073  3077  3169  3213  3392  3396  3399  3596  3772  3806  3840  3932  4012  4092  4099  4241  4269  4367  4401  4423  4448  4743  4747  4830  4884  4988  5023  5062  5082  5228  5331  5361  5587  5647  5901  5941  6174  6225  6241  6322  6332  6376  6422  6648  6958  7100  7193  7229  7239  7365  7396  7599  7670  7728  7732  7743  7790  8059  8160  8342  8409  8629  8683  8741  8788  8801  8893  8895  8974  8982  9006  9126  9133  9147  9198  9212  9321  9352  9498  9634  9722  9733  9850  9871  9973
----

SS 390 Result (Today) Date: 21-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.
 

➡️

 PDFNext Sthree Sakthi Lottery SS-391 Draw on 28-11-2023


Kerala State Lotteries Results

Sthree Sakthi lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 5000 respectively. A total of 279733 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

SS 958011 (KOTTAYAM)
Agent Name: BIBI K JOHN
Agency No: K 6214
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SN 958011
SO 958011
SP 958011
SR 958011
ST 958011
SU 958011
SV 958011
SW 958011
SX 958011
SY 958011
SZ 958011

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SR 126055 (NEYYATTINKARA)
Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No: T 3830

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-

SS 958011 (KOTTAYAM)

Agent Name: BIBI K JOHN
Agency No: K 6214

Agent Name: BIBI K JOHN

Agency No: K 6214

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

SN 958011
SO 958011
SP 958011
SR 958011
ST 958011
SU 958011
SV 958011
SW 958011
SX 958011
SY 958011
SZ 958011

SN 958011

SO 958011

SP 958011

SR 958011

ST 958011

SU 958011

SV 958011

SW 958011

SX 958011

SY 958011

SZ 9580112nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)

SR 126055 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: SAJEEVAN K
Agency No: T 3830

Agent Name: SAJEEVAN K

Agency No: T 3830
for the Tickets ending with the following numbers3rd Prize Rs.5,000/-

0263  0326  0471  1402  1569  2577  3015  3134  3884  4380  4678  5877  6267  6555  6609  6990  8658  9723

---
---
4th Prize Rs.2,000/-

---
---

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

1331  2060  2182  3483  4301  4621  5046  5133  8920  9495

 

5th Prize Rs.1,000/-

0234  1022  1112  1448  1959  2956  3341  3803  3843  6000  6233  6507  7557  7575  7656  7967  9195  9731  9971  99956th Prize Rs.500/-

0149  0289  0548  0891  1095  1825  1878  1992  2107  2657  2847  3046  3588  3848  3896  3918  4049  4547  4596  4695  4786  5235  5323  5414  5481  5848  5929  6649  7310  7683  7767  7796  7879  7957  8255  8282  8286  8330  8461  8560  8742  8875  8907  8950  9254  9265  9591  9603  9773  9859  9898  9953

---
---

---


---

7th Prize Rs.200/-

0204  0207  0330  0744  1240  1376  1503  1625  2083  2199  2668  2920  3325  3386  3636  3738  3914  3980  4642  4776  5182  5335  5521  5550  5585  5911  6196  6437  6884  6932  6947  7008  7464  7500  7811  8537  8538  8750  8826  8897  9580  9687  9735  9847  9900

கேரளா லாட்டரி முடிவு 13 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 13 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 13 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 13 நாள் பழையது, அதன் 13 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 13 நாட்கள் பழையது