கேரளா லாட்டரி முடிவு 4 நாள் பழையது Sthree Sakthi SS 391 Official Result

முடிவைப் பாருங்கள் சமீபத்திய முடிவு கேரளா லாட்டரி

இன்றைய முடிவு Sthree Sakthi SS 391 Official Result

முடிவுகள்

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees.KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 30/11/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-498
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.498
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 30/11/2023 Karunya Plus KN 498 Winners Numbers

Date of Draw: 30/11/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-498

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.498

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Kerala Lottery Date of Draw: 30/11/2023 Karunya Plus KN 498 Winners Numbers1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PA 110927 (GURUVAYOOR)
Agent Name: SAJITH K S
Agency No.: R 7960
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
PB 110927
PC 110927
PD 110927
PE 110927
PF 110927
PG 110927
PH 110927
PJ 110927
PK 110927
PL 110927
PM 110927

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PK 300575 (MALAPPURAM)
Agent Name: MAHESH
Agency No.: M 2911

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) PA 423163 (MALAPPURAM)
2) PB 611941 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) PC 257465 (ERNAKULAM)
4) PD 505425 (MOOVATTUPUZHA)
5) PE 303922 (MALAPPURAM)
6) PF 980286 (WAYANADU)
7) PG 581070 (ERNAKULAM)
8) PH 833299 (PALAKKAD)
9) PJ 234262 (KOLLAM)
10) PK 594231 (KANNUR)
11) PL 235053 (KOLLAM)
12) PM 959656 (CHERTHALA)
---
---

for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0364  1017  1502  2087  2966  3124  3172  3461  3697  4611  5139  5748  5784  6247  6603  7193  7298  9305
 
5th Prize Rs.1,000/-
0911  1584  1862  1974  2285  2392  2703  3048  3584  3721  3869  4011  4086  4319  4769  5268  5349  5362  5509  5783  5941  5947  6532  7243  7438  8036  8100  8254  8563  8613  8898  8979  9115  9286
 
6th Prize Rs.500/-
0318  0422  0439  0442  0769  0848  0872  0989  1093  1162  1327  1481  1776  2106  2121  2320  2412  2910  3031  3081  3156  3237  3254  3279  3594  3860  4174  4438  4470  4536  4751  4874  5655  5681  5711  5786  5803  5837  5843  5938  6162  6327  6402  6431  6489  6766  6775  6818  6992  7016  7073  7176  7320  7321  7351  7535  7735  7790  7821  7982  8296  8466  8485  8524  8855  8856  8928  8929  8989  9113  9267  9295  9339  9370  9668  9695  9696  9726  9816  9983
---
---
7th Prize Rs.100/-
0095  0112  0278  0393  0421  0503  0625  0635  0655  0758  0915  0962  1125  1150  1227  1279  1291  1419  1463  1588  1743  1807  1893  1909  2009  2089  2182  2197  2198  2234  2273  2331  2347  2371  2525  2543  2584  2634  2656  2667  2723  2746  2916  3220  3225  3261  3426  3435  3488  3577  3632  3646  3651  3727  3822  4000  4053  4170  4191  4399  4523  4725  4734  4835  4902  4958  4995  5003  5093  5119  5229  5249  5306  5622  5663  5909  6030  6082  6158  6355  6401  6427  6453  6481  6501  6505  6571  6587  6652  6864  6921  7014  7094  7226  7276  7406  7528  7529  7541  7566  7623  7765  7806  7914  8113  8118  8150  8157  8224  8358  8382  8465  8538  8677  8707  8813  9088  9130  9195  9514  9591  9593  9677  9692  9710  9847


KN 498 Result (Today) Date: 30-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDF
Next Karunya Plus Lottery KN-499 Draw on 07-12-2023

Tomorrow draw details

Nirmal NR 357 draw will held at Gorkhy Bhavan on 01-12-2023

Kerala State Lotteries Results

Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.


1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]

PA 110927 (GURUVAYOOR)

Agent Name: SAJITH K S
Agency No.: R 7960

Agent Name: SAJITH K S

Agency No.: R 7960

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

PB 110927
PC 110927
PD 110927
PE 110927
PF 110927
PG 110927
PH 110927
PJ 110927
PK 110927
PL 110927
PM 110927

PB 110927

PC 110927

PD 110927

PE 110927

PF 110927

PG 110927

PH 110927

PJ 110927

PK 110927

PL 110927

PM 1109272nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

PK 300575 (MALAPPURAM)

Agent Name: MAHESH
Agency No.: M 2911

Agent Name: MAHESH

Agency No.: M 29113rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) PA 423163 (MALAPPURAM)
2) PB 611941 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) PC 257465 (ERNAKULAM)
4) PD 505425 (MOOVATTUPUZHA)
5) PE 303922 (MALAPPURAM)
6) PF 980286 (WAYANADU)
7) PG 581070 (ERNAKULAM)
8) PH 833299 (PALAKKAD)
9) PJ 234262 (KOLLAM)
10) PK 594231 (KANNUR)
11) PL 235053 (KOLLAM)
12) PM 959656 (CHERTHALA)

1) PA 423163 (MALAPPURAM)
2) PB 611941 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) PC 257465 (ERNAKULAM)
4) PD 505425 (MOOVATTUPUZHA)
5) PE 303922 (MALAPPURAM)
6) PF 980286 (WAYANADU)
7) PG 581070 (ERNAKULAM)
8) PH 833299 (PALAKKAD)
9) PJ 234262 (KOLLAM)
10) PK 594231 (KANNUR)
11) PL 235053 (KOLLAM)
12) PM 959656 (CHERTHALA)

1) PA 423163 (MALAPPURAM)

2) PB 611941 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) PC 257465 (ERNAKULAM)

4) PD 505425 (MOOVATTUPUZHA)

5) PE 303922 (MALAPPURAM)

6) PF 980286 (WAYANADU)

7) PG 581070 (ERNAKULAM)

8) PH 833299 (PALAKKAD)

9) PJ 234262 (KOLLAM)

10) PK 594231 (KANNUR)

11) PL 235053 (KOLLAM)

12) PM 959656 (CHERTHALA)

---
---

---


---


for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0364  1017  1502  2087  2966  3124  3172  3461  3697  4611  5139  5748  5784  6247  6603  7193  7298  9305
 
5th Prize Rs.1,000/-
0911  1584  1862  1974  2285  2392  2703  3048  3584  3721  3869  4011  4086  4319  4769  5268  5349  5362  5509  5783  5941  5947  6532  7243  7438  8036  8100  8254  8563  8613  8898  8979  9115  9286
 
6th Prize Rs.500/-
0318  0422  0439  0442  0769  0848  0872  0989  1093  1162  1327  1481  1776  2106  2121  2320  2412  2910  3031  3081  3156  3237  3254  3279  3594  3860  4174  4438  4470  4536  4751  4874  5655  5681  5711  5786  5803  5837  5843  5938  6162  6327  6402  6431  6489  6766  6775  6818  6992  7016  7073  7176  7320  7321  7351  7535  7735  7790  7821  7982  8296  8466  8485  8524  8855  8856  8928  8929  8989  9113  9267  9295  9339  9370  9668  9695  9696  9726  9816  9983
---
---
7th Prize Rs.100/-
0095  0112  0278  0393  0421  0503  0625  0635  0655  0758  0915  0962  1125  1150  1227  1279  1291  1419  1463  1588  1743  1807  1893  1909  2009  2089  2182  2197  2198  2234  2273  2331  2347  2371  2525  2543  2584  2634  2656  2667  2723  2746  2916  3220  3225  3261  3426  3435  3488  3577  3632  3646  3651  3727  3822  4000  4053  4170  4191  4399  4523  4725  4734  4835  4902  4958  4995  5003  5093  5119  5229  5249  5306  5622  5663  5909  6030  6082  6158  6355  6401  6427  6453  6481  6501  6505  6571  6587  6652  6864  6921  7014  7094  7226  7276  7406  7528  7529  7541  7566  7623  7765  7806  7914  8113  8118  8150  8157  8224  8358  8382  8465  8538  8677  8707  8813  9088  9130  9195  9514  9591  9593  9677  9692  9710  9847


KN 498 Result (Today) Date: 30-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDF

4th Prize Rs.5,000/-

0364  1017  1502  2087  2966  3124  3172  3461  3697  4611  5139  5748  5784  6247  6603  7193  7298  9305

 

5th Prize Rs.1,000/-

0911  1584  1862  1974  2285  2392  2703  3048  3584  3721  3869  4011  4086  4319  4769  5268  5349  5362  5509  5783  5941  5947  6532  7243  7438  8036  8100  8254  8563  8613  8898  8979  9115  9286

 

6th Prize Rs.500/-

0318  0422  0439  0442  0769  0848  0872  0989  1093  1162  1327  1481  1776  2106  2121  2320  2412  2910  3031  3081  3156  3237  3254  3279  3594  3860  4174  4438  4470  4536  4751  4874  5655  5681  5711  5786  5803  5837  5843  5938  6162  6327  6402  6431  6489  6766  6775  6818  6992  7016  7073  7176  7320  7321  7351  7535  7735  7790  7821  7982  8296  8466  8485  8524  8855  8856  8928  8929  8989  9113  9267  9295  9339  9370  9668  9695  9696  9726  9816  9983

---


கேரளா லாட்டரி முடிவு 4 நாள் பழையது, மீண்டும் மீண்டும் வரும் எண்ணின் அடிப்படையில் முதல் 10 முன்கணிப்பு எண் 4 நாள் பழையதைக் காட்டும் முடிவு.
கேரளா லாட்டரி முடிவு 4 நாள் பழையது
கேரளா லாட்டரி முடிவு 4 நாள் பழையது, அதன் 4 நாள் பழைய முடிவு மற்றும் கணிப்பைக் காட்டுகிறது.
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று முதல் 4 நாட்கள் பழையது